Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Kenyas offentliga skuldsättning och externa betalningsåtaganden har ökat i snabb takt under det senaste decenniet. I kombination med svaga institutioner och det komplicerade politiska landskapet innebär det en ökning i landrisken, säger Martin Sturinge, landanalytiker, EKN.

Den negativa trenden har förstärkts av pandemin, men grundar sig framförallt i strukturella faktorer såsom låga skatteintäkter och ett lågt inhemskt sparande.

Det nya IMF-programmet (2021-2024) ger stöd åt ekonomin och öppnar upp för ytterligare finansiering, men effekten riskerar att bli begränsad. Kenyas senaste program fullföljdes aldrig och det nya programmet har mött starkt motstånd från befolkningen, vilket gör det svårt att genomföra.

– Nedgraderingen av Sri Lanka motiveras av en dalande ekonomisk tillväxt de senaste åren, ett avbrutet reformsamarbete med IMF och stigande offentlig och extern skuldsättning. Pandemin som drabbat landets viktiga turistnäring har förstärkt den negativa trenden, säger Johan Fredriksson, landanalytiker, EKN.

Trots att Sri Lanka har mycket god betalningshistorik riskerar den fortsatt svaga utvecklingen i statsfinanserna att spilla över till landets betalningsbalans. En låg valutareserv och avsaknaden av ett förnyat samarbete med IMF innebär att utlandsskulden de närmaste åren ser ut att bli en betydande utmaning.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.