Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Följderna från pandemin och kriget i Ukraina har satt stor press på Egyptens ekonomi.

Höga livsmedels- och energipriser spär på Egyptens stigande inflation och försämrar landets externa position. Utöver detta har landet en hög skuldsättning med stora externa finansieringsbehov och hårdvalutabrist, berättar Rebecca Lägerud, landriskanalytiker, EKN.

Riskerna på kort sikt balanseras mot ett fortsatt stöd från IMF samt från Gulfländerna.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.