Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Tillväxttakten väntas stiga till cirka fyra procent i genomsnitt per år 2023-2025, vilket är den högsta på nära ett decennium. Samtidigt har den offentliga skuldsättningen som andel av BNP sjunkit betydligt, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker, EKN.

Uppgraderingen innebär att EKN kommer att kunna överväga nya offentliga risker utan restriktivitet.

Långsiktiga risker kvarstår i Angolas ekonomi och politik.

– På grund av exponeringen mot oljepriserna kommer svängningar i Angolas statsfinanser och valuta att vara en naturlig del av ekonomin under överskådlig tid, säger Martin Sturinge.

EKN nedgraderar samtidigt Bolivia till landriskklass 7 från 6 på grund av landets snabbt minskade valutareserv. Till följd av nedgraderingen inför EKN krav på remburs eller bankgaranti vid affärer med staten samt offentliga eller privata köpare i Bolivia.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där EKN anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.