Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vad gör EKN nu med anledning av kriget?

Vi satte snabbt ihop en sanktionsgrupp som analyserar och är i dialog med bankerna om hur sanktionerna fungerar i praktiken. Men vi kan konstatera att många exportörer helt har slutat exportera till Ryssland. Samtidigt undersöker vi fungerande betalningsvägar och arbetar timma för timma med att uppdatera vår omvärldsanalys. En sak vi tittar särskilt på är vilka effekter sanktionerna får på råvarumarknaderna.

Vad innebär stoppet av garantigivningen?

Inga banker eller företag kan få garantier från EKN för betalningsrisker för leveranser gjorda till dessa länder efter 23 februari.

Vad innebär detta för utestående garantier?

EKN försäkrar risken för utebliven betalning i exportaffärer och står alltid upp för sina åtaganden. Utestående garantier gäller.

Varför stoppade EKN garantigivningen?

Med anledning av invasionen samt omfattande sanktioner och andra handelsbegränsningar som riktas mot Ryssland och Belarus är risken så stor att EKN inte kan försäkra export till dessa länder. När det gäller Ukraina, ett land som lider under ett anfallskrig, saknas för närvarande förutsättningar för leveranser och betalningar och EKN kan därför inte försäkra export till Ukraina.

Hur stort är EKNs garantiengagemang för Ryssland, Belarus respektive Ukraina?

Den 24 februari hade EKN utestående garantier för export till Ryssland på 4,5 miljarder kronor och Belarus på 12 miljoner kronor. Utestående garantier för export till Ukraina uppgick till 212 miljoner kronor.

Kan dessa garantier resultera i förluster?

EKN spekulerar inte i om det kan komma att uppstå förluster på sikt. EKN finansieras med försäkringstagarnas premier och har en stark finansiell ställning.

Vad är det för export till Ryssland som garantierna avser?

Garanterade affärer avser främst export från stora svenska företag inom branscherna kraft, transport, gruvindustri samt utrustning till pappers- och massaindustrin. En del avser garantier från 2017 för export till ett LNG-projekt i norra Ryssland*.

* Information om projektet och EKNs garantigivning finns publicerad eftersom EKN, minst 30 dagar före beslut om garantigivning för den här typen av affärer, publicerar information.