Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Syftet med utbyggnaden är att öka kapaciteten för gastransport med ca 16 miljoner m3 gas/år från Kaspiska havet i Azerbajdzjan till gränsen mellan Georgien och Turkiet.*

Projektet innefattar:

  • Utbyggnad av South Caucasus Pipeline (SCPX) i Azerbajdzjan och Georgien

Nya rör ska i möjligaste mån läggas i direkt anslutning till existerande pipeline. Pipelinen kommer även förlängas en kortare sträcka. Inga naturskyddade områden kommer att beröras. Pipelinen kommer främst att gå över jordbruksmark, men även över områden där rödlistade växter och djur kan påverkas. Ledningssystem och planer har utvecklats för att undvika och minimera påverkan på identifierade arter. Det finns även risk att arbetet under konstruktionsfasen påverkar grundvattnet i vissa områden.

Åtgärder kommer att vidtas såsom byggandet av en vattenreservoar. Ingen ursprungsbefolkning har identifierats i området. Konsultationer har genomförts längs med den planerade dragningen och kulturområden har beaktats i dragningen. Nödvändiga utgrävningar kommer att göras av experter innan byggnation startar. En ”resettlement action plan” ska utformas men är ännu inte tillgänglig. Arbetsvillkor kommer att följa IFC:s riktlinjer. En krishanteringsplan har utarbetats och kommer att beslutas av lokala myndigheter. Klagomekanismer finns etablerade både internt och externt.

Affären är A-klassad och ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns i följande webblänk:

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 3 mars 2015. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

*Löptiden på denna garantin har gått ut.

Sidan uppdaterades senast