Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Projektet omfattar byggnation av en ny 126 km järnvägsförbindelse mellan Rishikesh och Karnaprayag samt 12 nya järnvägsstationer i staten Uttarakhand i norra Indien.

Huvudsyftet med projektet är att förbättra anslutningar och ekonomin samt öka turismen i staten.

Med utgångspunkt i projektets miljö och sociala konsekvensbedömning (ESIA) genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker.

Järnvägsprojektet är preliminärt A-klassat eftersom stora infrastrukturprojekt kan utgöra stora risker för miljö och människor.

Varje enskild affär som EKN överväger att tillhandahålla garantier för ligger under OECD-tröskeln för publicering av kategori A-projekt. Kumulativt ligger affärerna däremot över tröskelvärdet och därför väljer EKN att publicera järnvägsprojektet. På grund av storleken på de enskilda affärerna, tillsammans med omständigheterna där utrustningen kommer att levereras till olika entreprenörer (inte direkt till projektägaren), har EKN inte möjlighet att publicera projektets ESIA.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 14 september 2020. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast