Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Projektet är en expansion av existerande verksamhet och innefattar en kartongfabrik, två fiberlinjer och expansion av skogsplantager som tillhandahåller råvara för bruket.

EKN har preliminärt A-klassat projektet. Den potentiella sociala och miljömässiga påverkan från projektet relaterar främst till riskbedömning och ledningssystem, hälsa och säkerhet för närliggande samhällen, markförvärv och folkomflyttning, samt ursprungsfolks rättigheter.

Bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (ESIA) som inkluderar fas 1 och 2 återfinns i följande webblänk:

Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med internationella standarder.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se 1 juni 2023. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar till info@ekn.se. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut, de så kallade ”Common Approaches”.

*Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN. Detta exportkreditinstitut har tidigare publicerat projektets MSKB i enlighet med OECD:s rekommendation.

Sidan uppdaterades senast