Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Det nya massabruket, som blir den största fabriken för förädling av träprodukter på norra halvklotet, kommer att producera 1,5 miljoner ton massa per år och ersätter en mindre existerande anläggning.

Det årliga behovet av träråvara är 7,6 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar en ökning med 4,5 miljoner kubikmeter jämfört med den tidigare anläggningen. Behovet kommer att tillgodoses genom ökad avverkning huvudsakligen i de finländska provinserna Lappland, Kainuu och Norra och Mellersta Österbotten, kompletterat med import från Ryssland och Sverige.

EKN:s har preliminärt A-klassat projektet och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan från själva bruket relaterar främst till luftkvalitet och avfallshantering. Huvudriskerna kopplade till ökad användning av träråvara är påverkan på skogens förmåga att binda koldioxid och fungera som kolsänka för växthusgaser och på skogens biologiska mångfald.

Finska myndigheter har höga krav på dokumentation och information för denna typ av projekt. Processen innefattar konsekvensbedömning, konsultation och utfärdande av miljötillstånd. Bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (ESIA) på finska återfinns i följande webblänk:

Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med och internationella standarder. 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 17 september 2020. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast