Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Projektet omfattar installation av ny och modern utrustning samt nya miljöstyrnings- och övervakningssystem. I projektet ingår ombyggnad av brukets fiberlinje samt anläggningar för massatorkning, avdunstning och vitlut. En ny sodapanna och ett nytt askreningsverk kommer också installeras.

EKN har preliminärt A-klassat projektet och genomför en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. Dessa bedöms initialt relatera till buller, råvaruförsörjning och expansion av skogsplantager, ökad trafik samt utsläpp till luft. Mer information om projektet finns här.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 1 mars 2022. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut, de så kallade ”Common Approaches”.

Sidan uppdaterades senast