Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Projektet är världens största vindkraftpark till havs som är under utveckling och ligger utanför Yorkshires kust i England. Varje fas kommer att ha en kapacitet på 1,2 GW, vilket betyder att den sammanlagda kapaciteten för fas A och B blir 2,4 GW. Projektet kommer att ge en påtaglig ökning av tillgången på förnybar elektricitet i Storbritannien.

Dogger Bank A omfattar ett område på 515 km² medan Dogger B sträcker sig över en yta på 599 km². Båda områdena ligger 131 km från land vid den närmaste punkten. Sammanlagt 190 vindkraftverk kommer att installeras i fas A och B och projektet inkluderar även annan infrastruktur till havs och på land. Transmissionsledningen på land är cirka 30 km lång och dras under jord.

EKN:s har preliminärt A-klassat projektet och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar främst påverkan på marin biodiversitet, havsfåglar och känsliga naturområden till havs. Brittiska myndigheter har höga krav på dokumentation och information för denna typ av projekt. En så kallad “Nationally Significant Infrastructure Project (NSIP)”-process innefattar miljö- och sociala studier, intressentdialog med civilsamhället, handlingsplaner och planer för uppföljning, kvalitetsledningssystem, säkerhetskrav och slutligen planer för avveckling av projektet. Bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (ESIA) återfinns i följande webblänk:

En icke teknisk sammanfattning av dokumentationen finns tillgänglig här:

Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med och internationella standarder. 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 10 september 2020. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast