Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Huvudsakliga miljöfrågor för projektet är relaterade till flora och fauna där handlingsplaner för den biologiska mångfalden och kompensationsåtgärder har tagits fram för att hantera påverkan på växten Potentilla Porphyrantha och brunbjörn. Projektet syftade till att undvika folkomflyttningar, men kommer nu att innebära omflyttning av ett hushåll. Projektet har genomfört en grundlig process för samråd och offentliggörande av information. Inga ursprungsbefolkningarna har identifierats i området.

Affären är A-klassad och ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns i följande webblänk och dokument:

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 17 maj 2016. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast