Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN erinrar om att Teams behandlar personuppgifter i molnet hos tredje part (utanför EKN:s IT-miljö). Sekretess gäller hos EKN för uppgift om affärs- eller driftförhållanden om det kan antas att den fysiska eller juridiska personen lider skada om uppgiften röjs. Ett antal juridiska rådgivare anser att utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till tredje part innebär att uppgifterna röjs.

Som ett alternativ till Teams tillhandahåller EKN en mötestjänst vars servrar finns hos EKN:s IT-driftsleverantör i Sverige, där EKN har ställt särskilda krav gällande säkerhet, personuppgiftsbiträdesavtal (GDPR) och sekretessavtal. Kontakta EKN om ni vill ha en mötesinbjudan via denna alternativa tjänst.

Genom att ansluta till detta Teams-möte samtycker deltagare till att information hanteras i Teams.

Information about digital meeting services

Please note that processing of personal data in Teams is conducted as a cloud service at a third party supplier (outside of EKN:s IT environment). Confidentiality at EKN applies to the legal or natural person’s business or operational circumstances if assumption could be made that such disclosure of information could cause harm. Several legal advisors considers that confidential information transferred to a third party supplier results in the information being disclosed.

As an alternative to Teams EKN provides a digital meeting service with servers located in Sweden inside EKN:s IT-operations supplier’s environment, where EKN has stated specific requirements on security, data processing agreement (GDPR) and confidentiality agreement. Contact EKN if you would like a meeting invitation for that alternative service.

By connecting to this Teams meeting participants consent to disclosing information in Teams.

Sidan uppdaterades senast