Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Landriskklass

7

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Risktyp Kort Lång
Statsrisk
Offentlig
Bank
Företag

Ikonerna anger EKN:s riskbedömning.

En lägre landriskklass innebär en lägre landrisk. Ikonerna markerar EKN:s möjlighet att täcka risker på olika köpare i landet. För länder inom EU samt höginkomstländer inom OECD täcker EKN normalt inte kredittider under två år.
Ingen policy

Ingen policy

Normal riskprövning

Normal riskprövning

Högre krav

Högre krav

Ingen garantigivning

Ingen garantigivning

EU-land eller OECD

EU-land eller OECD

EKN producerar landriskanalyser för de cirka 25 länder världen över som har störst exponering av EKN-garantier. Därutöver publiceras analyser av andra länder, beroende på riskutveckling och affärsflöde. 

För Ukraina finns för närvarande ingen landriskanalys.

Läs mer om export till Ukraina

 • Pressmeddelanden

Ny för­ord­ning om ex­port­kre­dit­ga­ran­ti­er till Ukra­i­na

Den 1 april öppnar ansökan för särskilda exportkreditgarantier för Ukraina. Då träder en ny förordning ikraft.

Ny för­ord­ning om ex­port­kre­dit­ga­ran­ti­er till Ukra­i­na
Ukrainas flagga

 • Nyheter

Sär­skild ex­port­kre­dit­ga­ran­ti för Ukra­i­na

I budgetpropositionen 2024 föreslår regeringen en särskild garantiram för EKN i riksgälden och avsättning av medel på anslag i statsbudgeten för garantigivning av export till ukrainska importörer.

Sär­skild ex­port­kre­dit­ga­ran­ti för Ukra­i­na

 • Pressmeddelanden

EKN kan nu för­säk­ra rem­burs­be­tal­ning­ar från Ukraina

Trots att Ukrainas banksystem är hårt utsatt av kriget har många ukrainska banker hanterat krigssituationen bättre än förväntat. EKN, som tidigare haft ett totalt stopp för nya garantier till Ukraina, öppnar därför upp för garantier med remburs som betalningsinstrument.

EKN kan nu för­säk­ra rem­burs­be­tal­ning­ar från Ukraina

Mer för dig som vill exportera till Ukraina

Närbild på vete från ett fält i Ukraina

Frågor och svar om ga­ran­ti­er till Ukra­i­na

Här får du svar på de vanligaste frågorna om EKN:s garantiförordning om exportkreditgarantier till Ukraina, "Ukrainaförordningen".

Frågor och svar om ga­ran­ti­er till Ukra­i­na
Man som sitter och funderar på något

EKN:s garantier

Fördelarna med våra garantier är många. Företagen täcker av risken att kunden inte betalar. Bankerna täcker av sin risk på företag vid rörelse- och investeringsfinansiering. Vilken garanti passar er?

EKN:s garantier
ikon - dokument som syns genom förstoringsglas

Garantiguiden

Med hjälp av garantiguiden hittar du rätt garanti oavsett om du är exportör, underleverantör eller bank.

Garantiguiden