Sänk din premie i affären

Risknivån i en affär är avgörande för vilken premie EKN tar ut. Som garantitagare kan du minska risken i en affär på många olika sätt för att sänka premien för EKN:s garanti.

Om du avtalar om kompletterande säkerheter i affären, kan osäkerheten i affären reduceras. Om detta ger en tydlig riskförbättring, kan EKN erbjuda dig en lägre premie för din garanti.

Panter, äganderättsförbehåll och borgensåtaganden är exempel på kompletterande säkerheter.

Avtalsvillkor som minskar risken

Det kan också vara möjligt att sänka premien i garantin genom att avtala om vissa villkor i de avtal som ska garanteras.

Exempel på detta är:

  • Högre förskottsbetalning.
  • Kortare kredittid.
  • Att du som garantitagare tar en större självrisk i EKN:s garanti.
  • Att du tar en EKN-garanti för endast en viss tid av transaktionen.

En förkortad garantitid liksom en höjning av självrisken får en direkt påverkan på premiesatsen i din EKN-garanti.

Kontakta oss om du har funderingar på hur du skulle kunna påverka premien i din affär, så hjälper vi till med förslag till möjliga lösningar.

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022