Premiematris: fordringsförlustgaranti, kredittider längre än ett år

För transaktioner med kredittid längre än tolv månader tillämpar EKN en tariff utformad som en matris med landriskklasser från 0 till 7 samt gäldenärskategorier från A till F.

Prisnivåerna i matrisen uttrycks som en årspremiesats i hundradels procent (baspunkter) av kreditbeloppet. Årspremien kan liknas vid en årsränta. 

I tariffen anges både ett intervall och en standardpremiesats. Garantier för mindre affärer får ofta det pris som anges som standard. Garantier för större affärer prissätts oftare inom hela intervallet. Täckningsgrad, valuta och krediträntesats påverkar vilken årspremiesats det blir.

Premiesättning och gäldenärskategorisering görs av transaktionen som helhet. Det innebär att dessa inte bara påverkas av landrisklass och låntagarens egen kreditvärdighet utan även av beloppets storlek, affärens upplägg och av erbjudna säkerheter. Beroende på belopp och upplägg kan således två affärer med samma företag premiesättas på olika sätt.

Affärer med en risktid över 24 månader regleras av OECD-överenskommelse. EKN:s prissättning kan begränsas av minimipremie i enlighet med denna överenskommelse. För landriskklass 1-7 sätts en riskavspeglande premie. För landriskklass 0 ska marknadsprissättning tillämpas som golv.

Landriskklass 0-7 / Gäldernärskategorier A-F 

 

 

A+

SOV+

A

SOV/CCO

 B

CC1

C

CC2

 D

CC3

E

CC4

 F

CC5

0

Standard

Intervall

 

5

 

15

10-25

40

25-70

100

70-130

170

130-240

330

240-500 

1

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

15

20

15-30

45

30-80

110

80-140

180

140-250

340

250-500

2

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

20-30

45

30-60

75

60-100

130

100-160

200

160-270

360

270-500

3

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

45-65

75

65-90

120

90-140

165

140-195

220

195-300

380

300-500

4

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

80-120

140

120-155

165

155-180

190

180-240

260

240-320

400

320-500

5

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

120-160

185

160-200

215

200-230

240

230-280

300

280-365

420

365-500

6

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

160-225

240

225-245

260

245-280

300

280-320

345

320-390

440

390-500

7

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

200-285

300

285-310

315

310-340

360

340-390

425

390-440

460

440-500

 

Gäldenärskategorier

Gäldenären i en affär placeras i en kategori från A till F. I kategori A finns landets starkaste gäldenärer. I kategori F finns de svagaste. Här nedan finns en beskrivning av hur gäldenärer brukar kategoriseras. Men företag, banker och offentliga låntagare kan placeras i samtliga kategorier.

 

A - 

Centralbank/finansministerium eller företag med samma kreditvärdighet som staten (kräver samma som eller bättre rating än staten)

B -

Centrala statliga gäldenärer, statsnära banker, förstklassiga banker och företag

C -

Mycket starka företag, normala banker, övriga offentliga gäldenärer

D -

Medelstark kreditvärdighet

E -

Relativt svag kreditvärdighet, under medel

F -

Svag kreditvärdighet

 

Landriskklasser

Under Länder kan du se i vilken landriskklass EKN har placerat ett land. Förändringar i klassificeringen sker regelbundet och läggs då alltid som nyhet på förstasidan.

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022