Premiematris: fordringsförlustgaranti, kredittider längre än ett år

För transaktioner med kredittid längre än tolv månader tillämpar EKN en tariff utformad som en matris med landriskklasser från 0 till 7 samt gäldenärskategorier från A till F.

Prisnivåerna i matrisen uttrycks som en årspremiesats i hundradels procent (baspunkter) av kreditbeloppet. Årspremien kan liknas vid en årsränta. 

I tariffen anges både ett intervall och en standardpremiesats. Garantier för mindre affärer får ofta det pris som anges som standard. Garantier för större affärer prissätts oftare inom hela intervallet. Täckningsgrad, valuta och krediträntesats påverkar vilken årspremiesats det blir.

Premiesättning och gäldenärskategorisering görs av transaktionen som helhet. Det innebär att dessa inte bara påverkas av landrisklass och låntagarens egen kreditvärdighet utan även av beloppets storlek, affärens upplägg och av erbjudna säkerheter. Beroende på belopp och upplägg kan således två affärer med samma företag premiesättas på olika sätt.

Affärer med en risktid över 24 månader regleras av OECD-överenskommelse. EKN:s prissättning kan begränsas av minimipremie i enlighet med denna överenskommelse. För landriskklass 1-7 sätts en riskavspeglande premie. För landriskklass 0 ska marknadsprissättning tillämpas som golv.

Landriskklass 0-7 /Gäldernärskategorier A-F 

 

 

A+

SOV+

A

SOV/CCO

 B

CC1

C

CC2

 D

CC3

E

CC4

 F

CC5

0

Standard

Intervall

 

5

 

15

10-25

35

25-55

95

55-150

190

150-240

330

240-500 

1

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

15

15

15-35

45

35-80

130

80-160

220

160-260

350

260-500

2

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

20-30

45

30-55

75

55-110

140

110-170

230

170-270

370

270-500

3

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

45-65

75

65-110

120

110-150

170

150-210

250

210-320

390

320-500

4

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

80-120

150

120-160

170

160-180

190

180-250

290

250-360

430

360-500

5

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

120-160

200

160-210

220

210-230

240

230-300

310

300-390

440

390-500

6

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

160-225

240

225-260

280

260-290

300

290-330

360

330-410

460

410-500

7

Standard

Intervall

MPR-10%

-10%

MPR

200-285

310

285-320

340

320-350

360

350-400

430

400-450

480

450-500

 

Gäldenärskategorier
Gäldenären i en affär placeras i en kategori från A till F. I kategori A finns landets starkaste gäldenärer. I kategori F finns de svagaste. Här nedan finns en beskrivning av hur gäldenärer brukar kategoriseras. Men företag, banker och offentliga låntagare kan placeras i samtliga kategorier.

 

A - 

Centralbank/finansministerium eller företag med samma kreditvärdighet som staten (kräver samma som eller bättre rating än staten)

B -

Centrala statliga gäldenärer, statsnära banker, förstklassiga banker och företag

C -

Mycket starka företag, normala banker, övriga offentliga gäldenärer

D -

Medelstark kreditvärdighet

E -

Relativt svag kreditvärdighet, under medel

F -

Svag kreditvärdighet

 

Landriskklasser
Under Länder kan du se i vilken landriskklass EKN har placerat ett land. Förändringar i klassificeringen sker regelbundet och läggs då alltid som nyhet på förstasidan.