Beräkna din premie

Här kan du få en uppfattning om premien för EKN:s garanti för fordringsförlust. Under coronakrisen 2020 kan EKN garantera risktider under två år till höginkomstländer, men premieberäknaren räknar inte ut ett premieestimat på de krediterna.

Kontakta oss på telefon  08-788 00 00 eller e-post info@ekn.se för korta krediter på höginkomstländer, prisinformation för våra övriga garantier och för mer specifik premieinformation.