Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för EKN:s garantier för exportkrediter. Om du vill ha en premieuppgift för någon av våra övriga garantier, kontakta oss på telefon 08-788 00 00 eller info@ekn.se.