Beräkna din premie

Här kan du få en uppfattning om premien för EKN:s garanti för fordringsförlust

EKN har från och med 1 januari 2021 uppdaterat sin prissättning av försäkringspremier för affärer med kredittid över 1 år. Detta är ett resultat av en regelbunden översyn. Förändringarna i premienivåerna är överlag begränsade men vissa sänkningar förekommer. Har du frågor kring den nya prissättningen går det bra att höra av sig till EKN

Kontakta oss på telefon  08-788 00 00 eller e-post info@ekn.se för korta krediter på höginkomstländer, prisinformation för våra övriga garantier och för mer specifik premieinformation.