Kreditgaranti för att säkra tillgången till råvaror

Kreditgarantin för att säkra tillgången till råvaror är en kreditgaranti till förmån för banker och täcker utebliven betalning från den utländska låntagaren enligt kreditavtalet.

En bank kan ansöka om kreditgaranti för att säkra tillgången till råvaror om lånet beviljas i samband med tecknandet av ett långsiktigt off-take avtal (till exempel för köp av koncentrat till basmetallindustrin). Offtake avtalet ska säkerställa en långsiktig tillgång till råvaror.

Råvaruleverantören ska vara belägen utomlands och en förutsättning för utfärdande av kreditgaranti är att det finns ett betydande svenskt samhällsintresse eller att verksamheten på annat sätt bedöms vara till betydande gagn för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Kredittiden bör stå i relation till projektets kommersiella förutsättningar och till off-take avtalet.

Risken ska stå i proportion till motpartens återbetalningsförmåga och betalningsvilja och internationellt accepterade standarder för projektens miljömässiga och sociala påverkan ska uppfyllas.

Sidan uppdaterades senast 27 sep 2022