Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin till förmån för banker täcker låntagarens uteblivna betalning enligt kreditavtalet.

Garantin täcker händelser som kan inträffa från och med dagen då fordran uppstår, vilket normalt är vid utbetalning under kreditavtalet. Notera att ansökan enbart finns på engelska.

Affärer som kan garanteras

Du kan ansöka om Köparkreditgarantin för olika typer av exportaffärer, både varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Mer information

Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-788 00 00

Ansök via EKN Online

Allmänna villkor