Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
Vi vet hur en pitch ska anpassas för att passa olika investerare

För att analysera om ett företag eller en produkt är miljömässigt och socialt hållbar krävs data – mycket data. Digitaliseringen underlättar insamling och analys av stora mängder data, och hjälper beslutsfattare inom finanssektorn och konsumenter att fatta välgrundade beslut.

För att EKN ska vara med och stödja ett projekt krävs hållbarhetsdata, berättar Karin Wessman, hållbarhetschef.

– Vi och andra finansiella aktörer förväntar oss tillförlitliga data och maximal transparens. Den snabbt ökande tillämpningen av AI i analysarbetet ökar användbarheten ytterligare.

Svenska techbolag utvecklar plattformar som möjliggör insamling och delning av hållbarhetsdata. Många av dem skulle kunna vända sig till EKN för att växa. 

– Startups och scaleups är viktiga kunder för oss. EKN:s garantier minskar risken för en bank som lånar ut pengar till ett tillväxtföretag, säger Karin och tillägger att ett kärvare ekonomiskt klimat gör det viktigt att kombinera finansiering från många olika källor.

– Men börja gärna med att tala med EKN. Vi samarbetar med banker, utvecklingsfonder och andra finansiärer. Och vi vet hur en pitch ska anpassas för att passa olika investerare.

Stöttar unga bolag

För att stötta just unga tillväxtbolag har EKN tagit fram en särskild lösning. EKN:s garanti ”Exportsprånget” gör det lättare för bankerna att finansiera startups och scaleups så att de har råd att växa. Garantin täcker upp till 75 procent av bankens risk, utan att ställa krav på positiva resultat.

– Det finns inga krav på att bolaget ska visa lönsamhet initialt, men däremot ska det finnas goda och realistiska prognoser framåt. Bolaget ska också ha minst 25 procent av sin omsättning utanför Sverige eller en konkret plan på hur man ska uppnå det inom 1–2 år, säger Karin Wessman.

En utlandssatsning behöver inte innebära att man öppnar dyra lokalkontor utomlands. Det räcker till exempel med att techföretagets plattform har utvecklats i Sverige.

EKN träffade tillväxtföretag under Techarenan på Friends Arena den 22–23 februari. Eventet samlade tusentals investerare och entreprenörer som diskuterade entreprenörskap, hållbarhet och globala megatrender.

Karin Wessman deltog i en paneldiskussion tillsammans med representanter för Coca-Cola, Polestar och molntjänstföretaget OVH Cloud.

”Mer transparens”

Fredrika Klarén, hållbarhetschef på Polestar, betonade den starka kopplingen mellan digitalisering och hållbarhet.

– Vilseledande eller felaktig användning av klimatdata kan få stora negativa konsekvenser. Vi behöver mer transparens och forskningsbaserad information för att nå globala överenskommelser och ta fram handlingsplaner för att hejda klimatförändringarna.

Coca-Colas produkter säljs i 200 länder och dryckesjätten jobbar hårt för att uppnå netto noll genom hela värdekedjan. Charlotte Kalin, Public Affairs & Sustainability Director vid Coca-Cola Sverige berättade att “det krävs mycket tech för att nå dit, men användningen av data har verkligen snabbat på vårt hållbarhetsarbete.”

Men, faktum är att techsektorn också har en hemläxa att göra inom hållbarhet. Grégory Lebourg, global miljöchef på OVH Cloud påpekade att datacenter och annan infrastruktur inom digitaliseringen konsumerar stora mängder energi, särskilt de allt kraftfullare processorerna och kylningen av de enorma serverhallarna.

– Men vi går över till vattenkylning och grön energi så långt det är möjligt.

Karta målad på händer

EKN:s hållbarhetsarbete

Den hänsyn som EKN tar i sin garantigivning omfattar: miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption och skatteflykt samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder.

EKN:s hållbarhetsarbete
ikon: frö i jorden

Exportsprånget

Exportsprånget är en rörelsekreditgaranti för tillväxtbolag och är en särskild satsning på bolag i ett tidigt skede av sin tillväxtresa.

Exportsprånget

Nyhetsbrev för SME-bolag

I SME-nyhetsbrevet får du utvalda artiklar och nyheter för det mindre företaget. Läs om andra exportörer och få tips från olika experter.

GDPR-samtycke (*obligatorisk)