Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Indien:

Rätt dröjsmålsränta kan hjälpa

De kommande fem åren väntas den snabbväxande indiska ekonomin gå från världens sjätte till tredje största. Investeringar i förnybar energi och grön teknologi står på landets reformagenda, vilket kan innebära stora möjligheter för svenska exportbolag.

Betalningsdröjsmål är dock vanliga i Indien och EKN:s erfarenhet är att betalning av leverantörskrediter med låg eller ingen dröjsmålsränta tenderar att nedprioriteras. Därför är det en fördel att ha med en passande dröjsmålsränta i kontraktet när man gör affärer i landet. 

EKN:s riskklass: 3 av 7

Pakistan:

Bräcklig ekonomi och besvärligt affärsklimat

Pakistans bräckliga ekonomi har de senaste två åren drabbats av flera störningar och en omfattande översvämningskatastrof. Samtidigt är den inrikespolitiska situationen spänd efter valet i februari. Det svaga ekonomiska läget i landet avspeglas även i ett besvärligt affärsklimat som bidrar till låga investeringsnivåer samt i att bankernas kreditgivning till privat sektor förblir begränsad. 

En viss ekonomisk stabilisering har dock funnit sig då landet sedan juli 2023 följer ett kortfristigt IMF-program. Från en negativ BNP-tillväxt 2023 prognosticerar IMF en vändning till en positiv, om än låg, tillväxt för 2024. 

Till Pakistans styrkor hör alliansen med Kina som sedan 2015 har medfört större investeringar i landets infrastruktur. Tillgången till finansiell information är också relativt god avseende banker, större företag och börsnoterade företag – men landet hamnar ändå i EKN:s högsta riskklass. 

EKN:s riskklass: 7 av 7

Kina:

Vanligt med dröjsmål på jättemarknaden

Kina förblir en betydande destination för utländska direktinvesteringar. Landet har en medelklass på drygt 730 miljoner människor och en växande roll som innovationsnav. Den kinesiska ekonomin brottas för närvarande med en utdragen nedgång i fastighetssektorn, som historiskt varit en viktig tillväxtmotor.

För den som gör affärer här är det bra att veta sena betalningar kan vara vanliga på marknaden. Av de garantier som utfärdades till SME-företag för affärer med Kina mellan 2017–2021 anmäldes dröjsmål i 29 procent fram till maj 2022. Dröjsmålen varade i snitt 50 dagar. Mycket få av de här affärerna går dock till skadereglering vilket tyder på att kunderna betalar, om än något sent. 

EKN:s riskklass: 2 av 7

Bangladesh:

Textiljätte med utmaningar

Bangladesh är en av världens största textilexportörer och har länge varit en av världens mer snabbväxande ekonomier. Men på senare år har landets ekonomi utvecklats i negativ riktning. Svaga institutioner, utbredd korruption, omfattade byråkrati och ett fragmenterat banksystem bidrar till en besvärlig affärsmiljö och andelen dåliga lån i banksektorn är hög. Sammantaget gör det Bangladesh till ett utmanande land att göra affärer i.

Från politiskt håll finns ambitionen att komma till rätta med utmaningarna i affärsmiljön. Reformer som One Stop Service Act (2018, 2020) ska till exempel digitalisera myndighetstjänster och effektivisera tillståndsprocesser för företagare och investerare. Sedan januari 2023 är dessutom ett IMF-program på plats, vilket väntas påskynda nödvändiga reformer och bidra till att vända den negativa trenden.

Under perioden 2019–2023 ställde EKN ut garantier till ett tiotal exportföretag för affärer i Bangladesh. De totalt 71 affärerna skedde främst i telekom- och transportsektorn. Samtliga affärer betalades av kunden, men i var femte affär var betalningen försenad.

EKN:s riskklass: 5 av 7

Vad är EKN:s riskklasser?

I EKN:s landriskbedömningar värderas ett lands förmåga att transferera valuta för utlandsbetalningar. Landriskklasserna går från 0 till 7 – ju lägre siffra, desto bättre kreditvärdighet har landet.

världskarta uppbyggd av runda pixlar

Länder & landriskanalyser

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter.

Länder & landriskanalyser
En man och en kvinna går i ett affärskvarter

  • Marknader
  • Trender
  • Världshandel

3 marknader du inte får missa

Letar du efter tillväxtpotential kan Indonesien, Filippinerna eller Vietnam vara helt rätt marknad för er nästa exportsatsning.

3 marknader du inte får missa
Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

  • EKN möter
  • Exportstöd

Ministern om re­ge­ring­ens plan för att öka exporten

Johan Forssell berättar hur den nya strategin för utrikeshandel ska hjälpa ditt företag att växa utomlands.

Ministern om re­ge­ring­ens plan för att öka exporten