Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Allt eftersom den globala befolkningen växer ökar också behovet av en hållbar och skalbar livsmedelsproduktion. Ett hållbart jordbruk kräver i sig fossilfritt gödsel och här börjar berättelsen om svenska Cinis Fertilizer. Genom att blanda natriumsulfat, ett salt som också är en restprodukt från till exempel bilbatteritillverkning, med kaliumklorid får Cinis Fertilizer nämligen fram mineralgödsel i form av kaliumsulfat.

– Produktionen av mineralgödsel sker annars med hjälp av olja och gas. Att kunna använda restprodukter från annan industri och dessutom göra tillverkningen fossilfri kan göra stor skillnad för klimatet, förklarar Henrik Andersson, CFO på Cinis Fertilizer.

Tekniken bakom produktionen handlar dock inte om någon helt ny innovation. Tvärtom användes processen redan på 1950-talet, men fick stå tillbaka till förmån för en fossil produktionsprocess.

– Det vi gör är alltså att återuppliva denna produktionsprocess, och samtidigt hjälpa företag som till exempel Northvolt att ta vara på en restprodukt som annars inte kommer till användning.

10 års produktion i en affär

Upplägget låter lika enkelt som komplext. Men utan någon större teknikrisk och med ett ökande behov av hållbara gödselprodukter skedde den första försäljningen redan innan Cinis Fertilizer inte ens hade en startat sin produktion.

– Ja, faktum är att vår första kund avtalade att köpa allt vi kan producera i våra första två anläggningar under tio år. Så vår utmaning var i stället att vi behövde kapital för att kunna komma igång med produktionen, säger Henrik Andersson.

Det handlade heller inte om en spottstyver – Cinis Fertilizer behövde 700 miljoner kronor för att bygga den första anläggningen utanför Örnsköldsvik. Efter en grundlig analys valde man att finansiera bygget på två sätt: med ett banklån och en börsnotering. Det var en lösning där många delar var beroende av varandra.

– Vi hade kontakt med SEK, Svensk Exportkredit, som var positiva men sa att vi också behövde ha en affärsbank med. Vår bank Nordea var även de positiva, men båda finansiärerna behövde en garant för lånet. Här kom EKN in och kunde garantera hela 80 procent av lånet för både SEK och Nordea genom en Grön kreditgaranti.

EKN täcker 80 procent av risken

Att lånefinansieringen gick i lås gav också trovärdighet inför börsnoteringen som skedde i slutet av 2022. Men vad är då en Grön Kreditgaranti och varför blev det lösningen för Cinis Fertilizer? Jonas Berglöf är Senior Underwriter på EKN och var delaktig i affären.

– EKN kan täcka upp till 80 procent av risken när exportbolag och underleverantörer lånar pengar för gröna investeringar eller verksamheter – i det här fallet produktionsutrustning.

Cinis Fertilizer har en produktionsprocess i princip utan koldioxidutsläpp, vilket är en stor skillnad mot konventionell produktion. Att man dessutom använder restprodukter från annan industri gör produktionen till viss del cirkulär.

– Därför klassar vi det här som ett grönt projekt. Men sedan gör vi också en kreditbedömning och här behövde vi se att det fanns en köpare. Och det fanns det verkligen i och med att tio års produktion redan är såld, säger Jonas Berglöf.

Fler anläggningar på gång

Vad är då nästa steg för Cinis Fertilizer? Hur går man vidare när man redan sålt allt man kan producera? Jo, man producerar ännu mer.

– Vår första produktionsanläggning ska stå klar för produktion i början av 2024. Nästa anläggning planeras att byggas bredvid Northvolt i Skellefteå och här är miljötillståndet nu på plats. År 2030 är planen att ha sex anläggningar igång och en sammanlagd produktion om cirka 1,5 miljoner ton fossilfritt mineralgödsel, avslutar Henrik Andersson.

Vill du veta mer om den gröna kreditgarantin?

Grön kreditgaranti underlättar tillgång till finansiering för exporterande företag och deras underleverantörer vid investering i grön omställning av produktionen eller för rörelsekapitalbehov i en grön verksamhet.