Här är Norrlandsbankernas glömda affärsmöjlighet

Uppemot 1 000 miljarder kronor ska de kommande åren investeras i grön omställning i Norrland. Det öppnar upp stora möjligheter för regionens banker, om de kan möta kundernas behov av tillväxtfinansering. Och här finns det en möjlighet som många banker har missat – och som ökar chansen att ni får ihop lånekalkylen.

kollage med bild på norrsken och lastcontainrar

De kommande decennierna kommer att se en riktig investeringsboom i Norrland. Runt 1000 miljarder kronor ska investeras, till stor del kopplade till ett antal enorma satsningar inom förnybar energi, elektrifiering och fossilfritt stål.

– Det här innebär stora möjligheter för Norrlands små och medelstora företag, och därmed för bankerna. Nyanställningar och krav på utbyggd service skapar en generell tillväxtsboom i samhället, säger Anna Långström som är regionansvarig på EKN.

Tillväxten kommer att kräva kapital, och de banker som kan leverera det kapitalet kommer att växa tillsammans med sina kunder. Anders Thor är kommunikationschef på batteriföretaget Northvolt som redan anställt 2 700 personer i Skellefteå. När de är klara kommer företaget att sysselsätta över 4 000 människor, säger han.

Växer så att det knakar

– Skellefteå hade den största befolkningsökningen på mer än 50 år förra året – och den högsta ökningen av fastighetsvärden i hela landet. Vår satsning skapar så klart ringar på vattnet för underleverantörer och näringslivet i stort.

Anders Thor säger att han tidigare märkte av en viss tveksamhet hos bankerna, men att mycket har hänt de senaste åren.

– Att resten av samhället kan växa är ju även viktigt för att Northvolt ska kunna växa. För några år sedan vet jag att det fanns en naturlig skepsis bland många banker – inte många stora industriprojekt hade lyckats tidigare – men sista tiden har det verkligen svängt.

Exportstöd till exportens underleverantörer

Oavsett intresse behöver ni på banken alltid se till risken när ni beviljar finansiering. Och det är en av anledning till att EKN finns. EKN:s olika kreditgarantier kan användas av företagsrådgivare på alla banker och innebär att EKN kan täcka av en del av bankens risk när bankenni lånar ut pengar till sina exportkunder. Det många banker har missat är dock att begreppet exportkunder även inkluderar underleverantörer till exportindustrin.

– Många banker känner till EKN, men klart färre känner till att de kan använda oss även för kunder som inte själva exporterar. De flesta stora basindustrier i Norrland räknas som exportföretag – och det innebär att många av företagen som säljer till dem också kan få garantier från EKN, säger Anna Långström.

Fyra garantier för Norrlandsboomen

Här är fyra garantier som kan vara extra intressanta för bankerna i Norrland att känna till i den pågående gröna boomen:

Rörelsekreditgarantin: EKN kan täcka av upp till 50 procent av risken när exportbolag eller underleverantörer behöver ta upp eller utöka sin rörelsekredit.

Investeringskreditgarantin: Fungerar på samma sätt men här kan EKN täcka upp till 50 procent av risken när banken beviljar ett investeringslån.

Exportsprånget: När ni på banken arbetar med ett nyetablerat tillväxtbolag kan EKN numera täcka upp till 75 procent av risken.

Den gröna kreditgarantin: Sist men inte minst kan EKN täcka upp till 80 procent av risken när exportbolag och underleverantörer lånar pengar för gröna investeringar eller verksamheter.

Ladda ner företagsrådgivarnas guide till nöjdare kunder

bild på guiden

Ladda ner guide för utskrift Ladda ner guide för skärm
Läs även