Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Efter att konceptet gjort succé i Finland startade Nordea för fyra år sedan verksamheten Startup & Growth i Sverige. Här arbetar man specifikt mot digitala och techdrivna tillväxtbolag och hanterar de utmaningar som den här typen av företag stöter på i sin tillväxtresa.

– De här bolagen skiljer sig väsentligt från traditionella, nyetablerade bolag. Man ska egentligen se dem som minimala versioner av Spotify eller Salesforce, säger Oskar Kihlmark som idag är Head of Startup & Growth på Nordea och även var med och startade verksamheten.

– De börjar exportera tidigt och behöver då stöd med att hantera valutautmaningar, globala betalningssystem och att ha anställda utomlands. De är ofta tungt finansierade av riskkapital och kan ofta bibehålla ett negativt kassaflöde som del i sin expansionsstrategi. Vi märker vilken lättnad det är för våra kunder att träffa någon som verkligen förstår sig på hur man driver ett tillväxtbolag inom tech.

Kan finansiera i ett tidigare skede

Genom att vara insatt i de unga techbolagens förutsättningar menar Oskar Kihlmark att Startup & Growth kan vara mer framåtlutade med finansiering än man vanligtvis är inom banksektorn.

– Inom klassisk banking vill man kunna se kanske tre år med positivt resultat och säkerheter i form av exempelvis fastigheter eller kundfordringar för att ge kredit. Men i och med att vi förstår de här bolagen kan vi erbjuda finansiering även till bolag med negativa resultat – om vi ser att de har en underliggande lönsamhet. Vi arbetar också mycket med egen riskavtäckning och med riskavtäckning genom EKN.

Vi kan erbjuda finansiering även till bolag som har negativa resultat.

Trots detta stöter Oskar Kihlmark och hans kollegor ibland på bolag som de inte kan erbjuda finansiering trots att de verkligen har potential. Orsaken kan då vara att riskexponeringen är för stor.

– Det är inte ovanligt att den här typen av unga bolag har en balansmodell helt utan kundfordringar eller andra materiella tillgångar. Då krävs någon annan form av riskavtäckning för att vi ska kunna bevilja en kredit, oavsett hur mycket vi tror på bolaget. Det här är om något än mer gällande i dagens läge när kreditgivare och investerare är extra känsliga för att ta på sig högriskprojekt.

Riskavtäckning med EKN:s nya garanti

Här kan EKN:s nya rörelsekreditgaranti Exportsprånget vara till hjälp. Den nya garantin riktar sig just till yngre tillväxtbolag och innebär att EKN ger en 75-procentig riskavtäckning för banken när de beviljar sin kund ett lån eller en checkkredit.

– 75 procent är en rejäl riskavtäckning, så den här garantin kan absolut vara avgörande i huruvida vi erbjuder en av våra kunder finansiering, säger Oskar Kihlmark.

För att vara aktuellt för Exportsprånget ska ett bolag ha börjat sälja sina produkter eller tjänster till kund, men inte ha haft kommersiell försäljning i mer än tre år.

Oskar Kihlmark ser den nya garantin från EKN som väldigt lovande och positiv för de unga tillväxtbolagen.

– Just nu befinner vi oss på en stökig marknad och behovet av stöd bland tillväxtbolagen är större än någonsin. Med Exportsprånget kan vi hjälpa bolagen att växa, samtidigt som ägarna kan behålla kontrollen över det egna bolaget.