Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Västra Götalandsregionen exporterade varor och tjänster för 463 miljarder kronor 2021 – mest i landet. Och det är på sätt och vis inte så konstigt att Västra Götaland leder den svenska exportligan. Här ligger nämligen de två omsättningsmässigt största företagen i landet, och båda heter Volvo. Här ligger också Skandinaviens största hamn. Grundförutsättningarna för en stark export finns med andra ord på plats, men det är hur Västra Götaland har förvaltat de förutsättningarna som många andra län kan lära sig av.

– Regionen har medvetet arbetat för att skapa företagskluster kring branscher där man traditionellt varit starka. Fordonsindustrin, kemi, life science och textilbranschen är några av många exempel på detta. Genom att medvetet satsa på dessa branscher skapas synergier mellan stora och små företag, och det leder i sin tur till att fler väljer att etablera sig här, förklarar Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Johan Trouvé pekar på de många tillverkare av infotainmentsystem för fordon, tillverkare av elektriska drivlinor och sensorteknikföretag som har etablerat sig runt den redan starka fordonsindustrin i regionen. Och det finns fler framgångsexempel.

350 företag och 80 nationaliteter

– Ta life science-området till exempel – i den nya GoCo Health Innovation City kommer det att sitta 10 000 personer, 350 företag och 80 nationaliteter som alla verkar i samma bransch. Med gemensamma workshops, kontor och mingel uppstår synergier och ett plus ett kan bli tre. De här satsningarna har varit strategiska initiativ för att gynna näringslivet.

Greger Leijonhufvud är regionansvarig på EKN, Exportkreditnämnden. Uppemot 60 procent av affärsvolymen av de garantier EKN utfärdar till små och medelstora företag går till regionen.

– Västra Götaland har verkligen dragit nytta av sina stora företag och i kölvattnet av det skapas nya företag. Kompetens och affärsmöjligheter attraherar mer kompentens och skapar nya affärsmöjligheter, men det gäller också att medvetet skapa förutsättningar för människor att komma hit, bo och verka.

Samarbete med akademin

En annan framgångsfaktor har varit det täta samarbetet mellan akademin och näringslivet.

– Sahlgrenska Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures – det finns en rad inkubatorer och företagsparker som skapar och hjälper regionens innovativa idéer och entreprenörer. Och de stora företagen gör sina egna liknande satsningar, AstraZeneca var till exempel en möjliggörare för GoCo Health Innovation City och CampX är Volvos nya innovationscenter, säger Greger Leijonhufvud.

Johan Trouvé utvecklar resonemanget, och pekar på att den täta samverkan även innefattar det offentliga.

– Och det är tveklöst så att akademin är en viktig beståndsdel i regionens exportframgångar. Det är här man hämtar kompetensen och entreprenörsskapskunnandet till nya svenska exportbolag.

Idag går 34 procent av all privatfinansierad forskning och utveckling till Västra Götaland. Och 60 procent av EKN:s garantier till små och medelstora företag, mätt i affärsvolym, går alltså till regionen. Nu stärker EKN upp organisationen i Göteborg och det handlar till stor del om att EKN har utvecklat en ny garanti specifikt för nyetablerade tillväxtbolag.

– EKN kan gå in och dela bankens risk när exportföretag och deras underleverantörer behöver bankfinansiering, och det ökar så klart möjligheterna för banken att säga ja. Nu kan vi också täcka upp till 75 procent av bankens risk när nyetablerade tillväxtbolag behöver hjälp, och alltså gå in i ett tidigare skede än förr. Det här kommer många lovande Göteborgsföretag kunna dra nytta av för sin fortsatta exportresa, säger Greger Leijonhufvud.