Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vad kan EKN hjälpa till med?

1. Kan jag använda EKN:s garantier oavsett vilka produkter eller tjänster mitt företag säljer?

– Ja, i princip. EKN har följt svensk export i sin utveckling från järnmalm och maskinutrustning till att även inkludera tjänster, utbildning, mode, spel och mycket, mycket mer. Det viktiga är att produkten eller tjänsten har en exportkoppling.

2. Kan du berätta om något ovanligt som EKN:s garantier har använts till?

– Vi har varit delaktiga i att svenska lekland byggs i Thailand. Vår kund ritar, bygger och installerar destinationer där besökarna har kul. Det handlar bland annat om skräddarsydda vattenparker, lekland och trampolinparker.

3. Mitt företag håller på att utveckla en app som kommer att säljas globalt. Vilka stöd kan vi söka genom EKN?

– Ni kan exempelvis söka EKN:s rörelsekreditgaranti. Den t äcker en stor del av bankens risk för krediter som avser rörelsefinansiering, till exempel om ni ska göra en internationell marknadssatsning. Rörelsekreditgarantin kan i normalfall dock inte användas för att täcka kostnader för att utveckla appen inför lansering; sådana kostnader bör finansieras av ägarkapital.

– Om appen säljs i länder utanför EU och OECD kan EKN även täcka av risken att ni inte får betalt för era levererade tjänster genom EKN:s garanti för kundfordringar .

4. Jag driver ett svenskt skivbolag. Kan vi använda era garantier när vi ska göra en internationell turné för en av våra artister?

– Ja, vissa kostnader kopplade till turnén skulle kunna täckas av en rörelsekredit, särskilt i och med att artisten har säkrade avtal om intäkter. Där skulle EKN:s rörelsekreditgaranti kunna vara till hjälp.

5. Jag ska leasa utrustning för att ta fram en exportprodukt. Kan EKN:s garantier vara till hjälp här och i så fall hur?

– Ja – EKN:s garanti för investeringskrediter kan täcka av hälften av bankens risk för en underliggande leasingaffär eller ett avbetalningslån för produktionsutrustning. Ett villkor här är att minst 25 procent av verksamhetens omsättning utgörs eller kommer att utgöras av export. Som alltid görs en kreditbedömning där en viktig komponent är att framtida intäkter helt eller delvis är kontrakterade.

6. Mitt företag säljer skruvar till ett företag som producerar lastpallar till ett företag som använder lastpallarna i sin export. Vi är alltså underleverantörer till en underleverantör till en exportör. Täcks vi också av EKN:s garantier?

– Det gör ni faktiskt. Men ni behöver kunna visa på en av två saker: att er produkt är direkt hänförlig till produktionen av en exportvara – eller att produkten används som del av eller i tillverkningen av en annan produkt som i slutändan exporteras.

7. Sist men inte minst: Finns det några branscher eller typer av bolag som EKN på rak arm inte kan stötta med sina garantier?

– Det är faktiskt förvånansvärt få branscher där vi inte ser en direkt eller indirekt koppling till export. Därför kan EKN vara med och stötta finansiering eller täcka av risk för väldigt många av Sveriges små och medelstora företag.