Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Utrikeshandelsministern Anna Hallberg

Vilka följder får utvecklingen för svensk export på kort och lång sikt?

– Rysslands oacceptabla invasion av Ukraina kommer att få långtgående följder för hela världen. Den direkta effekten på Sverige är dock begränsad. Men svenska företag och konsumenter påverkas ändå indirekt av ökade energipriser, en turbulent kapitalmarknad och andra handelseffekter. Regeringen har en tät dialog med svenskt näringsliv, fackföreningar och myndigheter för att på bästa sätt möta dessa konsekvenser.

Vad vill du säga till svenska exportföretag just nu – hur ska de tänka?

– I och med kriget i Ukraina är det väldigt volatilt på marknaderna. Jag vill råda svenska exportbolag att fortsätta exportera men att även se till att man säkrar sina leveranskedjor. Svensk export är extremt viktig för Sverige och ser till att 1,5 miljoner personer kan gå till jobbet varje dag. Känner man sig osäker givet omvärldsläget så har vi bra stöd till exportörer genom EKN och andra aktörer inom Team Sweden.

Bör man avstå från att exportera till så kallade svåra marknader i dagsläget?

– Från regeringens sida tycker vi att det är viktigt att handeln fortsätter – svenska företag erbjuder hållbara och effektiva lösningar, det är nog så viktigt på svåra marknader. EKN:s garantier spelar en viktig roll för att minska riskerna.

Med tanke på de extrastöd som presenterades till exportföretag under pandemin, kan det komma extrastöd även i denna kris?

– Regeringen följer händelseutvecklingen och vi har beredskap att agera om så krävs för att se till att handeln fortgår. Det är frågor som vi ser över löpande.

Vad behöver göras för att den positiva gröna omställning som svensk och internationell exportindustri just nu är inne i inte ska tystas av de ryska kanonerna?

– Det är tydligt att den omställning som världen behöver göra för att minska beroendet av fossila energikällor blir ännu viktigare att genomföra, snabbt. Här ligger Sverige i framkant. Svenska företag jobbar redan nära med EKN och Team Sweden för att föra ut dessa initiativ i världen. Det arbetet fortsätter med full kraft.

Vad gör Sverige i stort för att underlätta internationell handel?

– Sverige är en tydlig röst för en öppen handel. Jag skulle vilja säga att vi just nu är tydligast inom EU. Lösningen för EU är ju inte att bli självförsörjande på alla varor, snarare bör vi säkerställa att värdekedjorna är robusta genom hållbara handelsavtal med handelspartners som vi litar på.

EU:s inre marknad är en av våra största landvinningar – den ska fördjupas och utvecklas. EU är också en av världens tre största ekonomier och vi behöver frigöra dess potential med en ambitiös handelsagenda där handeln agerar tillväxtmotor för jobb och välstånd och samtidigt bidrar till hållbarhet och digitalisering. Dessvärre täcker EU:s frihandelsavtal bara drygt en tredjedel av vår utrikeshandel idag. Här måste vi växla upp – för 85 procent av världens framtida tillväxt beräknas ske utanför EU.

Bör man som världsläget är nu alltid försäkra sin betalningsrisk vid exportaffärer?

– Som exportör behöver man alltid se över betalningsrisker som uppstår i samband med en affär. Det gäller både för stora och små bolag, och där finns EKN som en garant.