Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Remente är en svensk app som likt en digital livscoach skapar mentalt välbefinnande. Appen hjälper användaren att planera sitt liv och nå sina utsatta mål och därigenom hitta balansen i livet. Idén bakom Remente föddes efter att entreprenören David Brudö varit nära att gå in i väggen till följd av stressen från arbetet och obalans i livet.

– Jag mådde inte bra och fick hjälp av en psykolog för att lära mig hantera krav, press och egna ambitioner. Det var i samband med det som jag insåg hur stort problem psykisk ohälsa faktiskt är och att nästan alla insatser sätts in när det redan gått för långt, säger Rementes grundare David Brudö.

Topprankad app

Med utgångspunkt ur dessa erfarenheter har Remente ett förebyggande syfte. Appen kan användas av privatpersoner som vill hitta balansen i livet eller av företag som vill hjälpa de anställda att både må och prestera bättre. Utan egentlig marknadsföring har appen fått ett stort genomslag, inte minst i engelskspråkiga länder där Remente är topprankad internationellt när appanvändare söker efter appar inom personlig utveckling.

– Vi såg en stor potential i marknader som USA, Storbritannien och Australien och behövde därför få loss rörelsekapital för att kunna satsa på marknadsföring i dessa länder. Vi har tidigare bara växt organiskt och det var när vi ville ta nästa steg i vår internationella satsning som vi kom i kontakt med EKN, säger David Brudö.

Att få lån för rörelsekapital är ofta en stor utmaning för ett företag som likt Remente befinner sig i en tidig fas och ännu inte lyckats omsätta stor potential till stort kassaflöde. Tack vare EKN:s och EIF:s (European Investment Fund) lösning för innovativa exportföretag kunde dock Swedbank finansiera två tredjedelar av Rementes satsning, medan Almi tog den sista tredjedelen. Detta eftersom EKN och EIF täcker 40 procent vardera av risken, vilket alltså totalt ger en 80 procentig riskavtäckning.

– Det var helt avgörande för att vi skulle kunna stötta Remente. Som bank hade vi helt enkelt inte kunnat gå in i ett så tidigt skede eftersom det innebär för stora risker. Genom EKN blev det ändå möjligt och det känns jättekul eftersom vi tror på Rementes idé och att produkten kommer att utvecklas väl, säger Carl Siwers, företagsrådgivare på Swedbank i Västra Frölunda.

Nästa fas i den globala satsningen

För Remente innebär tillgången till fräscht kapital startskottet på nästa fas i den internationella satsningen. Det långsiktiga målet är att bli den världsledande digitala plattformen för personlig och organisatorisk utveckling.

– Utan EKN hade vi aldrig fått bankfinansieringen som vi behöver för att fortsätta växa globalt. Från första kontakt har EKN visat stor flexibilitet och vilja att sy ihop affären. Det som verkligen slår mig är vilken fantastisk möjlighet den här lösningen innebär för oss och andra startups att få trycka på knappen och kunna uppfylla vår internationella potential, säger David Brudö.

Remente

Bransch: Health Tech

Marknad: Appen finns i ett 70-tal länder, med särskilt fokus på engelskspråkiga marknader.

Omsättning 2017: ca 2 miljoner kr.

Behov: Rörelsekapital för internationell expansion

EKN:s lösning: Rörelsekreditgaranti (i samarbete med EIF för innovativa SME)