Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– För Swedbank är exportföretagen självklart viktiga, eftersom det ofta är spännande företag i tillväxt. För oss som rådgivare är det också givande eftersom vi i exportaffärer har ännu större möjlighet att tillföra något med vår kunskap, säger Fredrik Krantz och Anders Sjöquist som jobbar som företagsrådgivare och kundstöd på Malmö-kontoret.

Fredrik Krantz säger att skälet till att deras kunskap kan vara extra viktig i exportaffärer har med den ökade komplexiteten och risken att göra.

– Det finns många fler frågeställningar och riskmoment i internationella affärer. Politiska risker och landrisker, valutarisken och självklart också risken att inte få betalt – vilket kan vara mer komplicerat än om det skulle inträffa vid en inhemsk affär. Om till exempel en kinesisk kund inte betalar, vad händer då och vilket lands lagar gäller?

Anders Sjöquist utvecklar vidare.

– Kring många av dessa frågor kan vi tillföra värde och trygghet – vi vet hur landriskerna ser ut, vilka banker som är bra att arbeta med på olika marknader och så vidare. Och även om vi inte själva är jurister och skriver avtal, så vet vi när det är läge att hänvisa våra kunder vidare till sådan expertis.

Skydda kapitalet och möjliggöra affären

Enligt både Fredrik Krantz och Anders Sjöquist så kan en bank verkligen vara mer eller mindre duktig på att hjälpa till vid exportaffärer.

– Innan ett företag börjar exportera är det kanske många som ser banken enbart som en källa till lån eller finansiering. Men de som är vana exportörer ser också hur vår kunskap gör att vi kan agera värdefulla rådgivare, Identifiera och begränsa riskerna – och möjliggöra affärerna, säger Fredrik Krantz.

En sak som möjliggör affärer på Swedbank-kontoret i Malmö är samarbetet med EKN. Inte minst använder Fredrik Krantz och Anders Sjöquist sig ofta av EKN:s motgaranti.

– När vår kund säljer in en order till en kund i utlandet så behöver de ofta få ett förskott på delar av betalningen, för att kunna starta upp produktionen. Men kunden i utlandet vill ju inte betala ett förskott utan säkerhet, och det blir lätt ett moment 22. Här kommer EKN in, förklarar Anders Sjöquist.

Garantin är avgörande

För banken är det en avvägning hur stor risk de kan ta på sig. EKN erbjuder en möjlighet att dela risken med banken genom en motgaranti.

– EKN kan täcka upp till 75 procent av risken, vilket underlättar för oss att utfärda en förskottsgaranti – en del av vår risk täcks av och vi behöver inte ställa lika höga krav på att kunden själv ska säkerställa vår garanti fullt ut, säger Anders Sjöquist.

Förskottsgarantin gör sedan att kunden i utlandet vågar betala ett förskott och att ordern kan börja produceras.

– Allt hänger ihop, och utan EKN skulle det bli svårare att genomföra affären. Det är också ett starkt signalvärde i att en bank är inkopplad, och det hjälper till att skapa trovärdighet i relationen mellan köpare och säljare, säger Anders Sjöquist.

Fredrik Krantz säger att motgarantin och de andra garantierna från EKN är viktiga verktyg för att kunna hjälpa exportkunderna på Swedbank.

– De är helt avgörande i den här typen av affärer, helt enkelt eftersom det inte finns några likvärdiga alternativ – och vi som bank sällan vill ta risken på egen hand. I synnerhet är dessa garantier viktiga i exportföretagens affärer med nya kunder, eller på nya marknader där förtroendet mellan parterna är lägre. Och det är ju dessa affärer som ÄR tillväxten för våra företagskunder.