Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Långt ut till havs, och världen över, byggs just nu stora parker med havsbaserad vindkraft för att möta den växande efterfrågan på grön och förnybar energi. Runt dessa parker växer behovet av kringtjänster i snabb takt. Inte minst behöver energibolagen och turbinernas ägare kunna transportera servicepersonal till de här avlägsna och ofta ogästvänliga platserna. Här kommer Northern Offshore Services, eller N-O-S, in, och deras specialutvecklade fartyg som är byggda specifikt för ändamålet.

– Vårt uppdrag är att säkert kunna docka med tornen och lämna av de här tjejerna och killarna i riktigt hårt väder. Det kan handla om flera meter höga vågor långt ut till havs, men turbinerna i dessa vindkraftparker behöver kontinuerlig service och översyn, förklarar David Kristensson som är grundare för N-O-S.

Företaget grundades för 15 år sedan och är idag världens största aktör inom nischen. Med 60 katamaraner, utvecklade för att vara säkra för både vindkrafttornen och all servicepersonal, har de ett finger med i spelet på de flesta platser där havsbaserad vindkraft nu etableras.

– I Europa är marknaden etablerad, medan till exempel USA just har börjat med havsbaserad vindkraft. I Japan har vi nu vår första båt i vattnet och vi är närvarande även på många andra marknader där det nu börjar hända saker. Vi hyr ut våra fartyg komplett med besättning och är i det hänseendet en slags transportverksamhet – med egenutvecklade fartyg.

”Vi vill ladda till havs”

Med stora kunder inom hållbar omställning är det viktigt att N-O-S driver på mot hållbarhet även i den egna verksamheten. Redan idag består delar av flottan av hybridfartyg som drivs med såväl diesel som laddbara batterier – och planer finns också på att konvertera dieselframdrivning till metanolframdrivning.

– Det kommer att bli världens första metanoldrivna fartyg av den här typen. Vi är också nära att kunna konvertera befintliga fartyg till att kunna framdrivas med el, och i förlängningen vill vi kunna ladda våra båtar ute i vindkraftparkerna, förklarar David Kristensson.

Att växa snabbt och grönt i en ny sektor kräver kapital – såväl för forskning och utveckling som för fartygsproduktion. Genom N-O-S affärsbank kom David Kristensson i kontakt med statliga EKN, som finns till för att hjälpa svenska exportföretag att göra fler och större affärer. Bland annat kan EKN dela risk med affärsbankerna när exportföretagen behöver låna pengar, och det ökar chansen att banken kan säga ja.

En Grön kreditgaranti för snabbare tillväxt

– Första gången vi samarbetade med EKN var när vi behövde byggfinansiering för ett fartyg. Vi behövde kapital för att delbetala leverantörer under produktionen, och banken ville gärna dela kreditrisk med EKN.

Idag har NOS också ett pågående samarbete med EKN gällande en så kallad Grön kreditgaranti. För att finansiera den generella tillväxten behövde N-O-S förstärka sin rörelsekredit och genom garantin kan EKN stå för hela 80 procent av bankens risk.

Att EKN är med kan innebära skillnaden mellan ett ja och ett nej från banken.

– Att EKN är med kan innebära skillnaden mellan ett ja och ett nej från banken, vilket så klart är avgörande för att fortsätta investera i tillväxt. Men även om banken är beredd att säga ja på egen hand så kan samarbetet med EKN möjliggöra en större kredit och därmed möjligheten att växa ännu snabbare, förklarar David Kristensson.

EKN:s Gröna kreditgaranti kan användas för finansiering av projekt som bidrar till klimatomställning eller för finansiering av en redan hållbar verksamhet. Och N-O-S ser fram emot ett långsiktigt samarbete med EKN.

– Både i vår egen verksamhet och i vår bransch så driver vi på den nödvändiga omställningen, och med den här garantin så kan vi göra det ännu snabbare. Jag ser EKN som ett väldigt bra verktyg i vår tillväxtresa.