Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Att som bank säga nej till en kund som vill genomföra en exportaffär är aldrig kul. Däremot kan det vara nödvändigt om banken bedömer att risken i affären är för stor. Samtidigt vill många banker bygga upp långsiktiga relationer med sina företagskunder – och ett nej till en kund som har en viktig exportorder på ingång är knappast ett steg i den riktningen. För att dessa situationer ska undvikas kan lösningen vara att kontakta EKN.

– Genom våra garantier hjälper vi bankerna att finansiera exporterande företag eftersom garantierna frigör kreditutrymme, minskar behovet av kapitaltäckning och sänker bankens risk. Bankerna vill hjälpa sina kunder och när vi ger dem säkerhet i affären blir det lättare att säga ja till exporten och i förlängningen få kunden att växa, säger Håkan Bäckström, regionansvarig för östra Sverige på EKN.

Som regionansvarig arbetar Håkan Bäckström till stor del med att informera både företag och banker om hur EKN kan hjälpa dem att genomföra fler och säkrare exportaffärer. Ambitionen är arbeta nära bankerna för att hela tiden påminna om att ta kontakt EKN inför en exportaffär, eftersom EKN:s garantier gör att affärsmöjligheterna ökar – både för bankerna och deras kunder.

– En sak som många banker inte vet är att våra garantier även gäller för underleverantör till exporterande företag. Omkring tio procent av de svenska företagen exporterar, men betydligt fler är indirekt inblandade som underleverantörer. Även där kan vi alltså stötta banken när deras kund behöver finansiering, säger Håkan Bäckström.

3 smarta EKN-lösningar för banker vid exportaffärer

Håkan Bäckström guidar genom EKN:s vanligaste banklösningar och pekar ut de avgörande fördelar för bankerna och deras kunder. 

1. Motgarantin – minskar bankens risk och frigör kundens kreditutrymme

”Vid en förskottsbetalning i en exportaffär är det vanligt att köparen vill ha en garanti som säkerhet och det exporterande företaget vänder sig då till sin bank för att få en så kallad kontraktgaranti. Den innebär att banken garanterar det exporterande företagets åtagande, vilket medför en risk för banken (så kallad regressrisk) som i sin tur minskar det exporterande företagets kreditutrymme. I det läget kan banken ansöka om en motgaranti från oss på EKN, där vi står för 75 procent av bankens regressrisk. Att bankens risk minskar betyder att det exporterande företaget får större kreditutrymmet och bättre likviditet i bolaget.”

2. Rörelsekreditgarantin – skyddar bankens kreditrisk så att de kan säga ja till export

”Eftersom kapitalbehov ofta ökar för ett exporterande företag, exempelvis för att kredittiden är längre eller för att orderna är större vid export, vänder de sig till sin bank för att klara affären. I det läget kan vi på EKN dela bankens risk på lån eller checkkrediter med 50 procent av det beviljade beloppet, vilket gör det lättare för banken att säga ja till affären. Garantin frigör också kreditutrymme och kapital för det exporterande företaget och är skapad för små och medelstora företag. Tillsammans med European Investment Fund, EIF, har vi dessutom precis jobbat fram en speciallösning som täcker 80 procent av bankens risk på innovativa företag, som kanske befinner sig i lite tidigare faser.”

3. Garanti för investeringskrediter – skyddar bankens kreditrisk så att kunden kan investera

”Vår garanti för investeringskrediter underlättar tillgången till finansiering för exporterande företags vid investeringar i produktionsanläggningar eller maskiner i samband med export. För att banken ska bevilja en så kallad investeringskredit kräver de ibland en kontantinsats som minskar bankens risk, men som tar mycket resurser för det exporterande företaget. I det läget kan vi på EKN täcka 50 procent av bankens risk genom vår investeringskreditgaranti, som alltså gör det möjligt för det exporterande företaget att finansiera viktiga investeringar utan stora kontantinsatser.”