Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Svensk export

1. Hur går det för svenska företag på exportmarknaden?

– Om vi utgår från de siffror som vi på Business Sweden tog fram när vi sammanställde en lista över Sveriges 100 viktigaste handelspartners så ser vi att den svenska exporten ökat totalt sett med 10 procent mellan 2016 och 2017 räknat på löpande exportpriser, vilket givetvis är glädjande.

2. Till vilka regioner går den svenska exporten?

– Tittar vi på vilka regioner som exporten gick till 2017, ser vi att omkring 74 procent gick till europeiska länder. Så man kan nästan kalla Europa för vår hemmamarknad. Det är också intressant att notera att Asien har gått om Nordamerika och därmed är näst största exportregion. Ungefär 12 procent av exporten går till Asien jämfört med knappt 8 procent till Nordamerika. Mellanöstern, Afrika och Sydamerika står alla för drygt två procent vardera av exporten.

3. Till vilka länder växer den svenska exporten snabbast?

– Det är lite vanskligt att titta enbart på till vilka länder som den svenska exporten växer snabbast, eftersom enskilda affärer på mindre marknader kan ge stora tillfälliga ökningar. Om vi däremot tittar på regioner ser vi att det är Asien som ökar mest, med 17 procent under 2017. Man kan också säga att det är där den största potentialen finns, vilket hänger i hop med att det finns en hög efterfrågan på exportvaror – till exempel från Sverige – hos snabbväxande asiatiska tillväxtländer.

4. Går det att peka ut något tillväxtland som är extra spännande?

– Bland de asiatiska tillväxtmarknaderna är Kina störst. Vi exporterade för knappt 60 miljarder kronor till Kina ifjol vilket gör Kina till vår 8:e viktigaste handelspartner. När det gäller vilka typer av varor vi exporterar så är det mycket verkstadsprodukter, maskiner och apparater samt varor inom transportsektorn som personbilar och delar till motorer. Svenska företag har också varit involverade i utvecklingen av smarta städer och infrastruktur. Men även om Kina har ökat mycket så ska man också komma ihåg att landet är på väg att bli en fullvärdig spelare i världsekonomin, vilket betyder att tillväxten kommer att plana ut i takt med att Kinas ekonomi utvecklas.

5. Finns det asiatiska tillväxtmarknader med större potential än Kina?

– Ja, det finns det och framförallt är det tre länder som man kan lyfta fram lite extra. Indien är efter Kina den största asiatiska tillväxtmarknaden för svenska företag med export för över 11,4 miljarder kronor under 2017, vilket är en ökning på 28 procent från föregående år Men även mindre marknader som Indonesien och Vietnam ökade starkt med 34 respektive 43 procent mellan 2016 och 2017. Alla dessa tre har stor potential framöver tack vare att de har en ung, växande befolkning som får allt större köpkraft. När det gäller vilken typ av svenska varor som länderna efterfrågar så påminner det om hur det ser ut i Kina: verkstadsprodukter, varor inom transportsektorn och utveckling av smarta städer, men också affärer inom IT/telekom, pappersmassa och miljöteknik.

6. Vad kan man säga om den svenska exporten framöver?

– Tittar man på Business Swedens Exportchefsindex, där vi kvartalsvis tar temperaturen på svensk export, så föll det under senaste kvartalet efter att tidigare ha ökat tre kvartal i rad. Men index ligger fortfarande högt, vilket betyder att det fortfarande finns en optimism bland exportföretagen. Statistiken för den svenska exporten under det första halvåret 2018 visar också att den svenska exporten fortsätter att växa, men att utvecklingen mattats av en smula. Så jämfört med 2017 är prognosen för helåret 2018 en fortsatt god tillväxt men inte lika stark som i fjol.