Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Framtida valutakurser är notoriskt svåra att förutse – även för Karl Steiner som jobbat som valutastrateg på SEB sedan 2010 och nu är bankens analyschef för research och strategi. Han säger att skälet till att utvecklingen på valutamarknaden är svårtippad är att kurserna påverkas av väldigt många faktorer. 

– Alla andra parametrar på finansmarknaderna – börs, räntor, inflation, geopolitik, riskaptit, centralbanksagerande och så vidare – påverkar valutamarknaden. En valuta går dessutom inte bara upp eller ner, utan gör det relativt någon av planetens hundratals andra valutor.

Svag krona bra vid export, eller?

Hur kronan kommer att utvecklas är alltså en fråga med väldigt många svar. Om det är svårt att prognostisera vart kronan är på väg så är det nästan lika svårt att veta vilket som är att föredra, en stark eller en svag krona? Svaret beror så klart på situationen – om du till exempel ska åka på semester utomlands eller vill sälja dina produkter på en internationell marknad.

– Vid första anblick vill exportföretag gärna ha en svag krona. Det ger en fördel mot aktörer i andra länder, helt enkelt eftersom den svaga kronan gör att dina internationella kunder kan handla billigare av dig. Eller så behåller du priset i utländsk valuta och får då får bättre marginal när du växlar till kronor, säger Karl Steiner.

På längre sikt är det dock inte lika enkelt att avgöra om en svag valuta är bra för landets konkurrenskraft. 

– De långsiktiga riskerna med en svag krona är att det minskar trycket på landets företag att effektivisera och utveckla verksamheten och erbjudandet. Att göra priset till ditt främsta säljargument kommer med många inneboende risker, och kan innebära att du till sist blir omsprungen av dina konkurrenter. 

Prognosen tyder på kronrevansch

Hur svårt det än är att göra valutaprognoser så är det precis det Karl Steiner och hans kollegor på SEB jobbar med. Och enligt de prognoserna så kommer kronan att stärkas mot både dollarn och euron under 2024.

– Vår prognos är att euron kommer att stå i 10,95 kronor i slutet av året, och dollarn i 9,61 kronor. Det innebär en stärkt krona, inte minst mot dollarn som står i närmare 10,50 kronor idag, säger Karl Steiner.

Får Karl Steiner rätt i sin prognos så innebär det att du får mindre betalt i kronor mätt för varje dollar eller euro du säljer för. I det läget får du höja dina priser, med riskerna det innebär, eller acceptera ett lägre pris och potentiellt sämre marginaler. 

Små företag extra känsliga

Enligt Karl Steiner är små och medelstora exportföretag dessutom särskilt känsliga för upp- och nedgångar i valutakursen. För det första har stora bolag olika sätt att valutasäkra sina affärer, och för det andra gör deras globala verksamhet dem mindre sårbara. 

– Globala svenska företag har såväl inköp som försäljning i en rad olika valutor. De har därmed en inbyggd utjämningseffekt. Dessutom kanske de inte ens behöver växla ”tillbaka” till svenska kronor, eftersom de kan betala inköp och löner med de euro eller dollar som de sålt produkter för. De kan därför i större utsträckning än mindre bolag bortse från kronans utveckling. 

Små och medelstora företag, med Sverige som bas, behöver dock i högre grad växla tillbaka intäkter i utländsk valuta till svenska kronor. Det gör det ännu viktigare för dessa företag att ha en plan för att hantera svängningar i valutan. 

– Om nu kronan stärks med 10 procent mot dollarn under året så innebär det ett rejält tapp i intäkter mätt i kronor. För de flesta företag är 10 procent en stor andel av den totala marginalen och troligen alldeles för mycket för att lämna till slumpen, säger Karl Steiner.

Så kan du valutasäkra dina affärer

Många storföretag arbetar på olika sätt för att ta kontroll över valutarisken, och det kan mindre företag också göra. Första steget är att göra en analys av hur utsatt ditt företag faktiskt är för valutasvängningar – och för vilka valutor. Gör en nulägesanalys där du tittar på inköp, löner och försäljning, och skapa dig en bild av hur förändringar i olika valutor påverkar ditt resultat på sista raden. Sedan är det dags att säkra upp din risk – här är två vanliga sätt: 

1. Avtal med din kund

– Du kan hantera valutafrågan i dina kundkontrakt och avtal, där ni på förhand bestämmer en valutakurs vid leverans. Det här kan dock vara svårt att tillämpa eftersom du i praktiken lägger över valutarisken på motparten, förklarar Karl Steiner. 

2. Ta hjälp av din bank

Det andra alternativet är att ta hjälp av en bank för att med hjälp av till exempel terminskontrakt eller optioner minska valutarisken. 

– Valutafrågan är viktig för exportföretag. Oavsett vilken väg du väljer så är det viktigaste att du inte stoppar huvudet i sanden och hoppas på det bästa, avslutar Karl Steiner.