Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Vi hade inte klarat det här utan EKN, säger Polariums grundare och vd Stefan Jansson.

Polarium gör uppkopplade energilagringsprodukter för telekommarknaden. Enkelt beskrivet använder de litiumjonceller för att tillverka smarta, uppkopplade batterier som används för att driva mobilmaster. Polariums smarta batterier ersätter till stor del de dieselaggregatorer och blybatterier som ofta driver eller agerar back-up till masterna, inte minst i länder som saknar tillgång till ett stabilt elnät.

– Våra uppkopplade batterier optimerar masternas energikonsumtion sett till både miljö och pris. Genom att lagra energi och förutse elnätets tillgång till grön el ser de till att masten alltid är uppkopplad samtidigt som den använder så hög andel grön och billig el som möjligt. En av våra kunder ”sparar” sju miljoner liter diesel i månaden på att använda våra produkter. Ser man till mobilmasternas hela livslängd innebär det över en miljard liter mindre diesel – för en kund, säger Stefan Jansson.

Tillväxt som kostar

Till dags dato har Polarium installerat över 250 000 batterier i över 60 länder på alla kontinenter. Företaget grundades 2015 och förväntas ha en omsättning på 1,25 miljarder kronor i år. Efter sex år har företaget tre kontor i Sverige, fabriker i Mexiko och Vietnam, säljkontor i USA samt säljare och teknisk support i England, Nya Zeeland, Indonesien och flera afrikanska länder. Det är en otrolig tillväxtresa – och den har kostat en hel del.

– Polarium har ett enormt kassaflöde. Vi förbrukar stora mängder arbetskapital, köper in material, skeppar det till fabriker, bygger produkter, skeppar dem till kunder, utbildar kunderna på plats och så vidare. Lägg på vår tillväxttakt på det så får du en uppfattning av vårt behov av rörelsekrediter. Det här var en riktig utmaning för oss i början när vi inte hade en historik att visa upp för kreditgivare och dessutom gör många affärer på riskmarknader – därför vände vi oss till EKN.

Tre garantier

Polarium har använt tre sorters stöd från EKN: rörelsekreditgarantin, rembursgarantin och garantin för kundfordringar. Rörelsekreditgarantin har använts till allmänna expansionssatsningar medan rembursgarantin och garantin för kundfordringar har använts för att säkra upp specifika affärer.

– Vi gör många affärer på riskmarknader som Nigeria och Uganda och då är det betryggande att kunna räkna bort både politiska risker och valutarisker. Dessutom har vi kunnat frigöra kapital med hjälp av de här garantierna. Samarbetet med EKN har gjort att vi kan fokusera på vår grundverksamhet, det har varit otroligt värdefullt för oss, säger Stefan Jansson.

Resan fortsätter

Polariums tillväxtresa stannar inte av – tvärtom. Bolaget tog under 2020 steget till energilagring för kommersiella fastigheter och industri, en börsnotering diskuteras och till våren ska en ny fabrik öppnas i Sydafrika.

– Sydafrika är egentligen inte den mest lämpliga platsen för vår fabrik, men vi känner ett ansvar för att sysselsätta folk på plats. Vi gör många affärer i afrikanska länder och anser att det som vi säljer i Afrika ska produceras där.

För andra företag som hoppas på en liknande tillväxtresa har Stefan Jansson ett tips.

– Ta kontakt med EKN i god tid, presentera er verksamhet och vision, och se till att etablera en relation. När ni sedan har behov av ett särskilt stöd kan ni få en snabb hantering.

Så har Polarium använt garantier från EKN

För allmänna expansionssatsningar har de använt EKN:s rörelsekreditgaranti, vilket innebär att EKN har täckt 50 procent av bankens kreditrisk. Pengarna har framförallt använts för att täcka det stora kapitalbehovet som uppstår i kraftig tillväxt med korta betalningstider från underleverantörer och längre kredittider till kunder.

För specifika affärer på riskmarknader har Polariums bank använt EKN:s rembursgaranti. Rembursgarantin kan banken ansöka om när man har en så kallad remburs, det vill säga att köparens lokala bank garanterar säljaren betalning vid leverans. Rembursgarantin täcker upp för risken att den lokala banken inte kan betala.

Polarium har också använt sig av EKN:s garanti för kundfordringar för specifika affärer. Garantin för kundfordringar täcker risken för att köparen inte kan betala när man lämnar kredit. Med hjälp av garantin kan Polarium dessutom gå till sin bank och få köpesumman utbetald i förväg, vilket innebär att de kan erbjuda kunden kredit utan att själva behöva vänta på att få betalt.