Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Normatives om att mäta CO2

Hur bra är små och medelstora företag egentligen på att mäta sina koldioxidutsläpp?

Många företag vill mäta och göra rätt för sig, men det är inte helt lätt – och av flera anledningar:

  1. Det är inte lätt att mäta de samlade utsläppen, inklusive dem hos ens underleverantörer. Många företag rapporterar därför bara en handfull av de faktiska utsläppen, vilket kan resultera i anklagelser om greenwashing.
  2. Det saknas standardisering inom området, vilket gör det ännu svårare för företagen att göra rätt.
  3. Dessutom är det ett komplext område där spetskompetens och stora resurser krävs, vilket de flesta företag saknar.

Vilka affärsfördelar finns det då i att kunna mäta sina utsläpp?

– Ja, frågan är ju om företag verkligen har råd att INTE mäta och agera? Utvecklingen både hos kunder och inom policy och lagstiftning går mot ett mer transparent arbetssätt – och företag hålls alltmer ansvariga för sina utsläpp. Att ligga i framkant och göra rätt från början kommer att löna sig i längden.

Vad innebär det rent konkret?

– Flera saker. Till exempel ställs det fler och fler miljökrav inom offentlig upphandling och då blir det en förutsättning att kunna mäta sina utsläpp. Allt eftersom kraven ökar på storföretagen börjar de dessutom att ställa högre krav på sina leverantörer – och här hittar vi ju många SME-företag. Och så har vi slutkonsumenterna, som nu på riktigt kräver mer av företagen de handlar av.

Ni har utvecklat en tjänst för att kunna mäta sina utsläpp, berätta om den.

– Vår mjukvara beräknar klimatutsläpp, och vi mäter inte bara direkta utsläpp utan hela vägen ner i leverantörskedjan. Att gå ner i leverantörskedjan är avgörande, eftersom de flesta stora utsläppa hos företag ligger just där. Tjänsten för SME heter Sector CO2 Insights och alla företag som åtar sig att gå ner till net zero – det vill säga att nå nollutsläpp – får tillgång till tjänsten.

Vad får man reda på?

– Du får reda på hur det ser ut för din industri, var de stora utsläppen ligger, hur det ser ut med direkta utsläpp och indirekta utsläpp hela vägen ner i leverantörskedjan. Dessutom får du tips om hur du kan arbeta för att minska dina utsläpp. Det är bara att gå in och registrera ditt företag på SME Climate Hub för att komma igång.

Och till sist, vilka är dina tre bästa tips till företag som vill sänka sina utsläpp och göra det till en affärsfördel?

  1. Börja mäta! Det första steget är att förstå hur det ser ut för ditt företag och din bransch vad gäller utsläpp.
  2. Agera! Börja med det som är enkelt ELLER gör stor skillnad och arbeta dig framåt. Varje omställning är viktig i det stora hela.
  3. Följ upp! Hur ser det ut efter ett kvartal eller ett år? Vad har ni bidragit till? När man följer utvecklingen kan man identifiera trender och fortsätta ställa om. Och så är det motiverande att se skillnaden man gör.