Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Eftersom export är en så viktig del av den svenska ekonomin råder ingen brist på aktörer som står redo att hjälpa svenska företag att genomföra fler, säkrare och bättre exportaffärer. För exporterande företag kan det ibland vara en utmaning att hitta rätt i ”exportdjungeln” och veta vilken aktör de ska vända sig till för att få hjälp.

– Det finns många aktörer som har till uppgift att främja svensk export. Offentliga, privata och halvprivata. Det kan ibland vara svårt att få grepp om vad som skiljer oss åt, men tanken är att satsningen på regional exportsamverkan ska göra det lättare för företagen, säger Robert Wickman, regionansvarig för mellersta och norra Sverige på EKN.

Regional exportsamverkan är en satsning från regeringen för att få fler små och medelstora företag att ge sig ut på den internationella marknaden. Satsningen bygger på principen ”en dörr in”. Det innebär att oavsett vilken aktör ett företag vänder sig till så ska de få hjälp att komma i kontakt med relevant aktör. Därmed samordnas stödet till exporterande företag från Almi, Business Sweden, EKN, SEK och andra relevanta organisationer.

Förnärvarande finns en etablerad samverkan kring export i 14 regioner. Målet är att under 2018 rulla ut regionala exportsamverkan i samtliga regioner.

– Tanken är att göra det lättare för företag att få kontakt med rätt organisation. En viktig uppgift för varje region är också att sprida kännedom om vilka tjänster som faktiskt finns genom olika aktiviteter som genomförs i regional exportsamverkans namn. Det är när vi hjälps åt som vi tillsammans får till en bra svensk export, säger Robert Wickman.

Här finns exportstödet

Robert Wickman guidar bland aktörerna som hjälper svenska företag att exportera och förklarar vilken hjälp de erbjuder svenska företag.

1. Tillväxtverket

”Tillväxtverket är en statlig myndighet med uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. De har en övergripande roll när det gäller regional exportsamverkan i landet och driver verksamt.se där det finns information om exportsamverkan i varje region.  Det är också Tillväxtverket som står också bakom de affärsutvecklings- och internationaliseringscheckar ska underlätta för företagen att växa och satsa globalt. Vi på EKN deltar tillsammans med andra exportfrämjare i olika regionala bedömningsmöten, som är som en snällare variant av Draknästet, för att dela ut dessa checkar.”

2. Almi

”Till Almi kommer företag för rådgivning inom många områden eller för att få hjälp med finansiering. Almi är duktiga på affärsutveckling och kan hjälpa företagen med exempelvis affärsplaner, men företagen kan också vända sig till Almi för hjälp med finansiering av exempelvis export. Almi är ett komplement till bankerna, där bankerna tar en del av lånet medan Almi tar en annan.”

3. Business Sweden

"Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Svenska företag som vill etablera sig på en ny marknad eller nå försäljningstillväxt på en redan etablerad marknad kan vända sig till Business Sweden för strategisk rådgivning och operationellt stöd. Kunskap i exporttekniska frågor är grundläggande för att lyckas med en utlandssatsning. Business Sweden erbjuder utbildningar i praktiskt exportarbete till exempel export- och importprocedurer, tullar och frihandel, leverans- och betalningsvillkor.

Business Sweden har också en kostnadsfri digital tjänst som heter Steps to Export. Målet är att arbeta fram en exportplan. Tjänsten kan också nås via verksamt.se."

4. EKN

”Vi på EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt. Våra garantier gör det lättare för företagen att finansiera sina exportaffärer och minskar alltså både företagens och bankernas risk vid export. Vi har ingen övre eller undre gräns för vilka belopp vi försäkrar och kan därför arbeta med de största bolagen i Sverige så väl som mindre företag. 

5. SEK

”Svensk Exportkredit (SEK) hjälper till att finansiera exportaffärer. Historiskt har SEK främst jobbat med större företag, men nu tittar de även på hur de ska kunna hjälpa mindre företag. EKN och SEK arbetar ofta tillsammans i exportaffären, genom EKN som garant medan SEK står för finansieringen. 

6. EEN

”Enterprise Europe Network (EEN) har flera olika tjänster, men det som framför allt kan nämnas är deras omfattande databas när det gäller matchningstjänster. Företag kan söka upp exempelvis distributörer, mässor och samarbetspartners på möjliga marknader inom EU på ett väldigt smart och effektivt vis.”

7. Handelskamrarna

”Över landet finns också våra Handelskammare. De är kanske mest kända för sina kunskaper när det gäller tulltekniska frågor, leveransvillkor och vad som gäller för olika länder inom dessa områden.”