Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Sverige är i princip en ö ur ett fraktperspektiv, så vi är väldigt beroende av att sjötransporterna fungerar. Hela fraktkedjan är som ett känsligt ekosystem, och varje del måste fungera för att systemet inte ska kollapsa, förklarar Anders Hermansson, vice vd på branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Hur ser läget ut idag för transporter till och från Sverige?

– Just nu är det möjligt att både exportera och importera varor från och till Sverige. Men vi ser klara störningar i kedjan, och stora risker längre fram. Ett stort problem, som många kanske inte tänker på, är färjetrafiken. Färjorna transporterar turister, men är också viktiga för varutransporter in och ut från landet. Här ser vi att antalet turer minskar och att färjelinjer pausas eller till och med läggs ner i och med det minskade resandet.

Vilka konsekvenser kan det få?

– Bland våra medlemmar ser vi att många har problem just nu, och tvingas permittera eller till och med säga upp personal. Nu kommer dessutom den viktiga sommarsäsongen och om resandet inte kommer igång så får rederierna ännu större problem. Om linjer till och från Sverige försvinner får detta konsekvenser för många svenska exportföretag genom en försämrad och dyrare logistik. När en linje väl är borta är det heller inte lätt att bara starta upp den igen.

Innebär olika länders restriktioner också utmaningar för sjöfrakten?

– Ja, för även om handel och transporter är prioriterade områden så skapar de stängda gränserna problem. Transporter är ett eget ekosystem och det innebär att sjöfrakterna till exempel drabbas när lastbilschaufförer fastnar vid landgränser i många timmar. Dessutom ser vi stora problem med besättningsbyten på många fartyg. I och med att nya besättningar har svårt att flyga in till de länder där fartygen väntar så skapar det förseningar och kan stoppa upp hela systemet.

Vilka andra problem påverkar frakterna just nu?

– Det finns en rad situationer som riskerar att skapa förseningar eller flaskhalsar i systemet. Ett exempel är att stor sjukfrånvaro bland hamnarbetare kan och har skapat problem i vissa hamnar internationellt. Vi har också sett att produktionsstopp och efterfrågetapp har resulterat i en containerbrist i väst, eftersom containrarna blev fast i Asien. Nu börjar den situationen reda upp sig, men det finns en risk att det kan bli en obalans åt andra hållet.

Hur har oljekrisen påverkat frakterna?

– Det finns flera olika typer av transportfartyg. Containerfartyg är ett exempel, oljetankers ett annat. Och just för oljefrakter har priserna pressats uppåt av det låga oljepriset, inte minst eftersom oljebolagen vill ha någonstans att lagra sin olja i väntan på att priset ska gå upp. Coronakrisen riskerar att skapa en rad situationer som vi inte sett förut, och som därför är svåra att förutse.

Så vilka konsekvenser kan coronakrisen få för sjöfarten på sikt, och hur drabbar det svensk export?

– Om coronakrisen drar ut på tiden kommer vi troligen att förlora flera svenska och utländska rederier. Det innebär att möjligheterna att transportera sina varor till och från Sverige minskar. Det kan leda till högre fraktpriser och därmed dyrare svenska varor. Så ett klart problem är att den svenska konkurrenskraften kan drabbas. Vi ligger redan idag långt ifrån många av våra viktiga handelspartners rent geografiskt, och att logistiken fungerar perfekt är viktigt för svensk handel.

Hur länge tror du att den här situationen håller i sig?

– Jag tror också att det är viktigt att man som exporterande företag ställer in sig på att den här situationen kan hålla i sig länge. Min gissning är dessutom att vi inte går tillbaka till hur det var tidigare utan att vi får ett nytt normalläge – men just nu vet vi inte hur det kommer att se ut.

Vilka tips har du till svenska exportföretag?

– Försök att ha en väldigt nära dialog med de företag som tillhandahåller era transporter. Men det är inte alltid så lätt för ett mindre svenskt exportföretag – därför är det också viktigt att Sverige på politisk nivå säkerställer tillgången till samhällskritiska transporter. Att sjöfarten fungerar är inte bara en fråga som berör sjöfarten, utan hela Sverige.