Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Frågor och svar

 1. Vad är blockchain?

”Blockchain är en teknik som möjliggör att information delas samtidigt, av alla som är anslutna till systemet. Istället för att alla har sin egen databas som ska hanteras och uppdateras delar man på en gemensam databas. Det innebär att alla har samma – korrekta – information vid varje given tidpunkt. Ny information som läggs in i systemet bildar ett block som kopplas ihop med blocket innan med hjälp av en krypterad kod. På så sätt blir det alla transaktioner transparenta och spårbara.”

2. På vilket sätt kan blockchain göra internationell handel enklare?

”Att exportera medför i dag en rad administrativa uppgifter. Istället för att exempelvis fakturor och logistik hanteras manuellt kan ett företag som arbetar med blockchain minska den manuella hanteringen radikalt. I samma stund som ett företag ställer ut en faktura och får en kundfordran registreras leverantörsskulden hos mottagaren. Helt utan hantering av fordran företagen emellan. Fakturan får en unik kryptokod som matchas automatiskt i systemet genom en kryptonyckel hos mottagaren.”

3. Hur kommer det sig att blockchain gör internationell handel säkrare?

”Även logistiken kring varor underlättas. Alla kan följa i realtid exakt var varorna befinner sig. Det går också att lägga in automatiska betalningar kopplade till olika händelser i en affärstransaktion, exempelvis när varorna ankommit hamn eller hämtats ut. Färre mellanhänder och automatisering ger ett mer effektivt – och säkrare – arbetsflöde som blir billigare för alla inblandade. Det förbättrar även möjligheterna i att knyta en prestation till en motprestation, till exempel betalning.”

4. På vilket sätt minskar blockchain risken för bedrägerier?

”Blockchain-teknologin innebär att historisk data inte går att radera. Det går bara att lägga till information, men inte att ta bort data. Det försvårar alla former av bedrägerier, gör det möjligt att enkelt verifiera information och därmed kunna lita på sin motpart. Transaktionerna blir säkrare när information blir svårare att manipulera. Det gör att alla som deltar i en leveranskedja har mycket att vinna på blockchain-teknologi.”

5. Går det att använda sig av blockchain redan i dag?

”Uppskattningsvis kommer runt 30 procent av Europas små och medelstora företag ha tillgång till det blockchain-system som vi på Nordea just nu rullar ut i Europa tillsammans med elva andra europeiska banker. Dessa företag kan använda sig av blockchain i affärer med kunder som också finns i systemet. De kommer även kunna söka efter nya affärspartners på plattformen. I dagsläget är det alltså möjligt att använda sig av blockchain för europeisk handel, men näst på tur att ansluta sig till plattformen står Asien. Tjänster och produkter med avsikt att underlätta handel kommer kontinuerligt att utvecklas på plattformen.”

6. Hur påverkas bankerna av blockchain vid internationell handel?

”Precis som för de exporterande företagen, så minskar även bankernas administration. Det gör det möjligt att kostnadseffektivt erbjuda kunderna risktäckning och finansiering för mindre transaktionsbelopp. Blockchain möjliggör ett transparent och världsomspännande samarbete på riktigt, i en trygg samarbetsform.”