Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Så här kan det gå till: En svensk maskintillverkare diskuterar en möjlig affär med en kartongtillverkare i Frankrike. Kartongtillverkaren vill köpa in en maskin för att skala upp sin verksamhet, men de kan inte betala förrän den ökade produktionen gör ett avtryck i intäkterna. Samtidigt vill maskintillverkaren ha betalt så snart som möjligt.

– Det här är en vanlig utmaning för svenska exportörer, särskilt för midcorp-bolag och mindre. Vi har länge sett behov av en finansieringslösning för den här typen av situationer – det uppmärksammas till och med i Sveriges exportstrategi, säger Sofia Lindberg, affärsansvarig på SEK.

Att vända sig till banken för att arrangera finansieringsstöd till köparen är inte alltid en självklar lösning. Ofta anser bankerna att lånen är för små, i alla fall när det handlar om mindre än 300 miljoner kronor.

– Kredithanteringen för lån i den storleken kan kräva lika mycket arbete som för större lån, så det är inte alltid fördelaktigt för banken. Alternativet kan då bli att exportören får erbjuda köparen längre betalningsvillkor, vilket är en risk och en belastning för företagets likviditet, säger Sofia Lindberg.

Små exportkrediter

För att hjälpa bolagen har Sofia Lindberg och hennes kollega, affärsutvecklaren Miriam Hardt, tagit fram ett paketerat erbjudande: Små exportkrediter. Den här lösningen gör det möjligt för medelstora exportörer att erbjuda sina internationella kunder finansiering i samband med köp av en produkt. SEK lånar ut pengarna direkt till köparen – och EKN står dessutom för 95 procent av risken på lånet. Exportören står för resterande 5 procent.

– Vi vill stötta företagen som ska ut i världen, och Små exportkrediter ger dem flera fördelar. Dels är det en global konkurrensfördel att kunna erbjuda långfristig finansiering tillsammans med sin produkt, dessutom får exportören betalt tidigt. Lösningen förbättrar kassaflödet för både exportören och köparen, säger Miriam Hardt.

Så går det till

För att utnyttja Små exportkrediter-lösningen ska exportören kontakta SEK i ett tidigt läge, när man diskuterar affären med köparen. SEK tar sedan kontakt med köparen som överlämnar den information som behövs för kreditbedömningen.

– Vi ser inte bara på finansieringen utan även på den underliggande affären; man måste säkerställa att pengarna inte går till något olämpligt sett till exempelvis miljö eller sociala frågor. SEK är spindeln i nätet som sköter kontakten med alla inblandade parter.

Om SEK godkänner lånet ser processen ut såhär:

  1. Den svenska exportören och den internationella köparen tecknar ett köpekontrakt där betalning ska ske vid exempelvis leverans eller installation.
  2. SEK tecknar ett garantiavtal med EKN och ett låneavtal med köparen.
  3. Utbetalning görs direkt till exportören enligt betalningsvillkoren i köpekontraktet.
  4. Köparen återbetalar lånet till SEK med rak halvårsamortering.

Positiva kunder

SEK lanserade lösningen Små exportkrediter i april och reaktionen från kunderna dröjde inte.

– Exportkrediter är en komplex produkt, så det var en utmaning att ta fram en enkel och smidig paketering för alla parter. Men kunderna har varit otroligt positiva och vi har redan börjat få in ansökningar, så jag tror att vi har lyckats, avslutar Sofia Lindberg.

Fakta om Små exportkrediter

  • Små exportkrediter avser lån på motsvarande 20–300 miljoner kronor.
  • Lösningen erbjuds till svenska exportföretag med en årsomsättning på minst 500 miljoner kronor.
  • Löptiden på lånen är 3–5 år.
  • Lösningen kan erbjudas till köpare i fler än 40 länder. För SEK:s befintliga kunder finns ytterligare några godkända länder.
  • Affären ska avse export av en fysiskt vara, inte projekt eller tjänster.