Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I en lokal i Arenastaden sitter SEB:s egen fintech-startup, SEBx. Här finns 80 medarbetare från ungefär 15 olika länder med bakgrunder inom bank och finans, musik, media och apputveckling. Bolagets uppdrag är att testa och utvärdera nya tekniker samt att ta fram helt nya produkter och tjänster för banksektorn.

– Vi är en kombination av en startup och ett tekniskt labb. På labbsidan utforskar vi å SEB:s vägnar allt från nya typer av plattformar och partnerskap till användandet av AI i kreditmodeller – och på startupsidan har vi uppdraget att ta fram produkter som kan stå på egna ben, säger Christoffer Malmer, chef för SEBx.

Ska tänka nytt

SEBx är på många sätt avskilt från SEB, och det är viktigt för organisationen. Majoriteten av de personer som arbetar här är rekryterade utifrån. Teamet behöver heller inte ta hänsyn till SEB:s befintliga organisationsstruktur, tjänster eller IT-system – tvärtom uppmanas de att tänka nytt.

– Det är bra för oss att blicka bort från de klassiska bankstrukturerna. Som ett exempel vågar jag nog påstå att ingen bank som har funnits i mer än 20 år är byggd i molnet, samtidigt som nästan alla fintech-bolag som startar idag är helt molnbaserade. Det är mot bakgrund av det här teknikskiftet som SEBx grundades; vårt uppdrag är att bygga en bank såsom den skulle se ut om vi hade designat den från scratch, med dagens och morgondagens förutsättningar, säger Christoffer Malmer.

Samtidigt ser Christoffer Malmer ett stort värde för startupen i att vara en del av SEB och vice versa.

– SEB har alla de styrkor som finns i en etablerad bank: erfarenheten, balansräkningen, nätverket, datan, kunderna och varumärket. Att kunna erbjuda det till en startup, som då kan fokusera på att utforska tekniker och bygga nya lösningar, skapar en otrolig potential.

Fokus på egenföretagare

När SEBx började skissa på sin första produkt bestämde de sig för att bygga bättre finansiella lösningar för egenföretagare.

– Egenföretagare är en anställningsform som växer kraftigt och vi tror att man kan serva målgruppen bättre, säger Christoffer Malmer.

Produkten som döptes till UNQUO lanserades 2021 och består av en app och ett kort som kan användas för både privata köp och företagsköp. Användaren kan sortera genomförda köp i appen, och de köp som hör till företaget kan bokföras automatiskt.

– Egenföretagare lägger mycket tid på administration och banktjänster – den här tjänsten underlättar allt det. Dessutom är det enkelt att se till att inköpen hamnar rätt bokföringsmässigt, vilket ger mer sinnesro i vardagen.

Byggd i molnet

SEBx bestämde sig tidigt för att tekniken bakom UNQUO skulle vara helt molnbaserad.
Det innebar att teamet snabbt fick lära sig att bygga banktjänster i molnet och sätta sig in i nya, molnbaserade tekniker för säkerhet, utveckling och drift.

– Genom att bygga och lansera UNQUO kunde vi snabbt lära oss mer om att jobba med cloud i praktiken. Idag är det något som vi kontinuerligt delar med oss av till övriga SEB – och vad som började som ett samarbete mellan SEBx och Google Cloud har blivit ett strategiskt partnerskap för hela SEB.

Efter lanseringen av UNQUO har SEBx börjat arbeta med Banking as a Service. Även detta innebär enligt Christoffer Malmer nya sätt att arbeta och helt nya möjligheter.

– Banker världen över är ursprungligen byggda för att distribuera egna produkter i de egna kanalerna – via internetbanken, mobilappen, kontoret med mera. Men i dag bäddar allt fler varumärken in finansiella tjänster i sina egna produkter, och med den molnbaserade bankinfrastruktur som vi utvecklade till UNQUO tror jag att SEBx har en spännande roll att spela här.

SEBx pratar nu med flera icke-banker som vill utveckla och bädda in egna finansiella tjänster i sina kundresor. Utöver sin molnbaserade infrastruktur kan de leverera saker som process, regelefterlevnad och möjligheter för de olika varumärkena att erbjuda banktjänster.

– Vi tror att vi kan erbjuda den stabilitet som man får från en bank och de innovativa lösningar som man får från en startup. Vi ser även att SEB ska kunna använda vår molnbaserade plattform, så att vi blir techleverantör till oss själva – det är en viktig strategisk dimension av SEBx, säger Christoffer Malmer.