Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– När de görs rätt är samarbeten mellan större bolag och startups som en tidsresa. Storbolagen har en utmaning som skulle kräva flera års forskning och utveckling att lösa på egen hand, och vi matchar dem med en startup som redan har en potentiell lösning på problemet. I gengäld får startupbolaget en marknadsintroduktion.

Det säger Stina Lantz som är programchef för det nationella, icke-vinstdrivande programmet Ignite Sweden. Programmets uppdrag är att hjälpa tidiga innovationsbolag – startups – att hitta kunder.

– Vårt matchningsarbete utgår alltid från ett konkret uppdrag hos det större bolaget. Bolaget kanske behöver byta affärsmodell från produktköp till tjänsteaffär, hitta nya sätt att rena vatten från tungmetaller, optimera sin logistikkedja eller utveckla digitaliserade arbetsredskap för medarbetarna. Huvudsaken är att det finns ett faktiskt och gärna affärskritiskt behov som storbolaget vill lägga tid och budget på, det är då vi ser riktiga resultat.

AI på oljeplattformar

En av Ignite Swedens första matchningar gjordes mellan Alfa Laval och det då tre personer starka företaget Ekkono som hade utvecklat en AI-lösning.

– Alfa Laval hade problemet att de spenderade jättesummor på förebyggande service av värmeväxlare ombord på fartyg och oljeplattformar, där det inte finns internetuppkoppling. Samtidigt hade Ekkono en lösning som möjliggjorde AI-analys utan uppkoppling. Den här AI-analysen gav Alfa Laval information om värmeväxlarnas faktiska servicebehov, vilket sparade mycket pengar, säger Stina Lantz.

De två verksamheterna matchades i april 2017 och AI-lösningen pilottestades bara ett par månader senare.

– Det är ungefär så snabbt det brukar gå. Och nu sitter Ekkonos lösning sedan över ett år tillbaka på Alfa Lavals alla värmeväxlare, så vi pratar om en väldigt kortad utvecklingstid.

Säkrare sprängningar

Storbolaget ABB driver en egen accelerator för startups, SynerLeap. I dag har drygt hundra startups antagits som medlemmar till acceleratorn. SynerLeap erbjuder medlemmarna mentorskap, möjlighet till investeringar samt tillgång till ABB:s nätverk, kunder och teknik inom automation, robotik och energi.

Peter Löfgren, vd för SynerLeap, berättar att SynerLeaps samarbeten med startups kan se ut på många olika sätt.

– Det kan landa i att en startup blir underleverantör till ABB, att vi gemensamt går till marknaden med en förbättrad kundlösning eller att vi gör gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Men det kan också innebära att ABB blir underleverantör till startupen, att vi sluter regionala eller globala partneravtal, eller att ABB investerar i eller köper upp verksamheten.

En robot från ABB.

En pilotversion av ABB:s gruvrobot med Univrses mjukvara.

När startupbolaget Univrses matchades med SynerLeap 2018 – på ett matchmaking-event anordnat av Ignite Sweden – ledde samarbetet till säkrare arbetsmiljö i svenska gruvor.

– Univrses har utvecklat ett system som hjälper maskiner att uppfatta och navigera i sin omgivning. Det kan användas för att automatiskt och precist hitta borrhål i gruvor, berättar Peter Löfgren och fortsätter:

– När vi kombinerar den teknologin med ABB-robotar som autonomt laddar borrhålet med dynamit innebär det att sprängladdningar kan injiceras helt utan mänsklig närvaro. Det gör gruvarbetet säkrare, processen smidigare och arbetsmiljön mer attraktiv.

Det första testet av den nya teknologin gjordes 2019 i Bolidens gruva i Garpenberg, där man bryter zink.

Snabbt till testning

Även hos SynerLeap ligger fokus på att samarbetet mellan storbolagen och startupbolagen snabbt ska leda till konkreta resultat.

– Startups ansöker med en hypotes, till exempel att de tillsammans med ABB kan förbättra industrin på ett eller annat sätt, och går igenom en granskningsprocess. Därefter skriver vi kontrakt med dem så att de kommer in i vårt ekosystem. Sedan jobbar vi på med syftet att gå från hypotes till handling – vanligtvis görs en pilottestning av en lösning inom en till sex månader och trenden går mot snabbare cykler, säger Peter Löfgren.

I dag är det vanligast att se samarbeten mellan startups och storbolag eller offentlig sektor. Men enligt Stina Lantz kan även etablerade SME-företag ha mycket att vinna på den här typen av samarbeten.

– Vi kommer faktiskt att börja arbeta med mindre bolag som kunder nu framöver, inte minst för att storbolagen trycker på hur viktigt det är att ha livskraftiga underleverantörer kvar i Sverige. Det kräver att man är villig att lägga tid och pengar på projektet, men det ger verkliga resultat.