Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Export har varit en av nycklarna till Pomme Equestrians framgång sedan dag ett. Det snabbväxande ridklädesbolaget lanserades under pandemisommaren 2020 och sålde direkt till hela EU.

– Byråkratiskt sett är EU en enkel marknad att sälja till och eftersom vi är webbaserade fanns det egentligen inget skäl att begränsa oss till Sverige. Sverige är faktiskt bara vår fjärde största marknad idag, så utan exporten hade vi inte alls kunnat växa så snabbt som vi har gjort, säger Ina Forssén, en av grundarna till Pomme Equestrian.

Att lansera ett helt nytt bolag under en global pandemi innebar en risk och Ina Forssén och hennes medgrundare visste inte riktigt vad de kunde vänta sig. Men de första plaggen de släppte sålde snart slut och det senaste året har ridklädesbolaget fyrdubblat sin försäljning.

– I efterhand visade det sig ha varit helt rätt att satsa och att vår timing på många sätt var god. Pandemin pushade på webbförsäljningen och för många var stallet en slags fristad under den här perioden.

Kort efter lanseringen började Pomme Equestrian få förfrågningar från USA. De gjorde då ännu en vågad satsning och ansökte om en utökad checkkredit från sin bank. Banken föreslog ett samarbete med EKN som gick in som garant för checkkrediten genom EKN:s så kallade rörelsekreditgaranti. EKN tog därmed på sig 50 procent av bankens risk i affären, vilket gjorde det enklare för banken att godkänna den utökade krediten.

– Tack vare det samarbetet och den utökade krediten kunde vi öppna upp mot USA-marknaden i våras. Det var helt rätt beslut för oss – vi har redan sålt för mer än två miljoner kronor till USA med flera månader kvar på året. Det är nu vår största marknad, säger Ina Forssén.

Tvingades höja priserna

Under 2022 har Pomme Equestrian än en gång behövt planera för en framtid som är svår att sia kring. Företagen världen över har drabbats av utmaningar kopplade till höjda priser, lägre köpkraft och fortsatt långa ledtider. Det stora problemet för Pomme Equestrian, menar Ina Forssén, är att ”allt har blivit dyrare”.

– Ledtiderna på uppemot ett år har vi vant oss vid, men nu får vi också tampas med högre fraktkostnader och högre inpriser. De ökade kostnaderna har gjort att vi har behövt höja våra priser till kund.

Än så länge har bolaget dock inte sett någon minskad försäljning efter prishöjningen.

– Folk verkar vara förstående för läget. Sedan har vi en passionerad kundgrupp; att rida är en livsstil. Jag kan bara kolla på mig själv och min häst är det sista jag skulle sälja.

För att spara pengar när prisnivåerna stiger försöker Pomme Equestrian driva den interna verksamheten på ett så kostnadseffektivt vis som möjligt.

– Vi kan inte göra mycket åt stigande produktionskostnader, inte utan att tumma på kvaliteten. Men på hemmaplan finns det mycket vi kan göra. Vi har till exempel ingen kontorshyra i och med att alla jobbar hemifrån och vi kör på Teamsmöten i stället för att resa.

Fortsätter satsa – men satsar smart

När lågkonjunkturen ser ut att närma sig väntar sig Ina Forssén inte att bolaget ska fortsätta växa i samma takt som innan. Samtidigt ser hon en risk i att dra för hårt i bromsen.

– Vi kommer inte att utgå från ännu en fyrdubbling av försäljningen nästa år, men en fördubbling kan vi nog uppnå. Nyckeln är att satsa, men att satsa smart.

Att ”satsa smart” innebär till exempel att lägga stor vikt vid försäljningsdatan när de ser över utökningar av sortimentet. På så sätt vill Pomme Equestrian undvika att binda för mycket kapital i sitt lager och samtidigt vara proaktiva i arbetet med sortimentet.

En annan nyckel till den fortsatta expansionen är förstås exporten. Bolaget håller på att lansera en fransk sajt och nästa år ska de lansera en separat sajt för den tyska marknaden. De ser även över potentiella nya marknader.

– Vi har till exempel hög efterfrågan från Storbritannien, men i och med Brexit är det så dyrt och krångligt att sälja dit att det är svårt att hitta en fungerade affärsmodell. Samma sak gäller för Norge – det är faktiskt svårare att sälja till Norge än till USA, säger Ina Forssén.

Den utökade checkkrediten som bolaget fick 2021 har inneburit att bolaget inte behövt ta in kapital för nästa års planerade satsningar. Men det känns tryggt att ha EKN som potentiell samarbetspartner framöver.

– Samarbetet mellan EKN och vår bank var väldigt smidigt och innebar att vi inte behövde spä ut vårt eget ägande med riskkapital. Det har varit väldigt värdefullt för oss och det är inte alls omöjligt att vi hör av oss till EKN igen inför större satsningar.

”Vardagen pågår”

Med ett par turbulenta år bakom sig ser ändå Ina Forssén på framtiden med ett mått av lugn och optimism. Kanske beror det på en av de tydligaste lärdomarna de har med sig från pandemin: att vardagen pågår även under tuffa tider.

– Folk slutar inte att leva för att det är kris. Kunderna finns kvar, konsten är att vara lyhörd inför deras förändrade situation och att låta det påverka verksamhetsplaneringen.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings