Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Ståltullar i USA

1. Varför har Trump beslutat att införa ståltullarna?

– Det som Trump fokuserar på är det faktum att USA har ett stort underskott i sin handel med varor, vilket innebär att värdet på de varor landet importerar är större än värdet på det man exporterar. Även om bilden förändras när man också ser till export och import av tjänster och kapitalavkastning, så upplever Trump ändå just underskottet i handel med varor som djupt orättvis. Grundproblemet – att amerikanska företag inte är tillräckligt konkurrenskraftiga på världsmarknaden – är så klart en viktig fråga för landet men bör lösas genom långsiktigt arbete för att stärka konkurrenskraften. Tullar löser inte detta problem.

2. Hur reagerade EU på Trumps besked?

– EU har reagerat starkt på beskedet att de amerikanska tullarna även innefattar import av europeiskt stål och aluminium och har tagit fram motåtgärder. Det handlar om en rad amerikanska produkter, exempelvis matvaror, kläder och båtar, som sannolikt kommer att utsättas för europeiska tullar.

3. Hur stor är risken för att detta eskalerar till ett handelskrig egentligen?

– Den väg som USA nu har börjat vandra är farlig. Den avviker kraftigt från utvecklingen sedan andra världskriget där handelshinder successivt skalats bort och konsensus varit att gemensamt sträva efter att underlätta för världshandeln. Pressen just nu ligger på politikerna för att den här situationen inte ska eskalera. Med tanke på hur Trump agerat tidigare kan det vara viktigt för honom att känna att han vunnit något i förhandlingen för att han inte ska fortsätta driva på den negativa utvecklingen.

4. Hur påverkar detta svenska företag på den amerikanska marknaden?

– Den svenska industrin har varit duktig på att tillverka stål av mycket hög kvalitet som många amerikanska företag är beroende av för sin produktion. Även om det införs tullar är det inte helt lätt för de amerikanska företagen att snabbt hitta alternativa leverantörer. Men på längre sikt är det klart att amerikanska företag kommer att leta efter alternativ om inte situationen lugnar ner sig. Kortfattat är inte ståltullarna i sig det stora problemet utan snarare risken för eskalering. Vad kommer efter stålet? Det blir svårbedömt och klurigt att planera affärer om vi plötsligt börjar införa nya tullar på olika marknader.

5. Hur påverkas exportmarknaden i stort för svenska företag?

– Sverige är en liten öppen ekonomi och vår export betyder mycket för utvecklingen i landet. Därför är det väldigt viktigt för oss att försöka bidra till att stävja situationen. Blir det fler produktområden som beläggs med tullar så förlorar vi alla på det.

6. Hur påverkar situationen EKN:s riskbedömning av exportaffärer?

– Ur ett landriskperspektiv så påverkar inte situationen ännu våra bedömningar. Ståltullarna slår mot enskilda företag men magnituden är inte på den nivån att hela länders ekonomi skulle förändras avsevärt. Däremot kan det vara så att enskilda affärer och företags kreditsituationer förändras beroende på om man skulle drabbas hårt av tullarna. Om man bortser från tullfrågan så ser de globala tillväxtprognoserna mycket goda ut så sammantaget är bilden komplex och måste bedömas i varje enskilt fall.

7. Hur bör svenska företag tänka kring risker i framtiden?

– Det är viktigt att hålla sig à jour med debatten och diskussionerna som pågår. Vi på EKN tar två gånger om året fram en omvärldsanalys som täcker det mesta som påverkar svenska exporterande företag. Att sprida riskerna och ha en balans i verksamheten är inget nytt – men något som aktualiseras av den här frågan.