Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Ökade insatskostnader, komponentsbrist, rusande energipriser, dyr lagerhållning och en minskad köpkraft bland konsumenter – det är problem som just nu drabbar företag världen över. I förlängningen innebär problemen en ökad risk för att dina kunder ska få ekonomiska problem, vilket innebär att betalningsrisken ökar i ditt företags exportaffärer.

Anna Långström är regionansvarig på EKN och har lång erfarenhet av att arbeta med företag som vill säkra upp sina affärer och minska betalningsrisken, inte minst när det stormar på världsmarknaden.

– Under pandemin märkte vi hur viktigt det var för exportörerna och deras underleverantörer att minska risken i sina affärer. Nu går vi mot en lågkonjunktur och jag tror att vi kommer att nå ett liknande läge igen, säger Anna Långström.

Så vad kan exporterande företag göra för att minska betalningsrisken i sina affärer?

Här är Anna Långströms fem bästa tips:

1. Gör research om dina kunder

Att känna sina kunder är extra viktigt i osäkra tider, vilket inte minst gäller för nya kundrelationer. Innan nya affärer inleds är det viktigt att samla ihop så mycket information som möjligt om kunden. Exempelvis bör du ha koll på bolagets ägarstruktur, styrelse och finansiella historik samt skaffa dig en överblick om riskerna i det andra landet och i branschen där.

– Det är lätt att vara naiv och utgå från att nya kunder har koll på sina finanser, men jag vill uppmuntra alla företag att göra sin hemläxa. Får du in en ny kund för en större affär, nöj dig då inte med ett Teams-möte där de presenterar sig. Gör din egen research för att värdera kundens betalningsförmåga innan du skriver på något, säger Anna Långström.

2. Försäkra risken att inte få betalt med EKN

EKN erbjuder flera garantier som på olika sätt stöttar svensk export. En av dem, garantin för kundfordringar, är utformad just för att de svenska företagen ska känna sig trygga i att få betalt när det exporterar.

– Rent konkret så går vi på EKN in som partner till det exporterande företagets bank och försäkrar i normalfall hela 95 procent av kontraktsbeloppet. Om kunden av någon orsak sedan inte kan betala så täcker EKN upp för nästan hela den uteblivna summan. Det skapar en stor trygghet för det exporterande företaget, säger Anna Långström.

3. Teckna en privat kreditförsäkring

Som statlig aktör får EKN inte konkurrera med privata kreditförsäkringsbolag. Detta innebär att EKN:s garanti för kundfordringar inte kan användas för affärer med kredittider under 24 månader som görs med EU eller med OECD-länder. Vill du försäkra den sortens affärer finns dock flera privata bolag att vända sig till.

– Några av de större bolagen är Atradius kreditförsäkring, Coface och Allianz Trade. Alla har sina egna upplägg och regler kring försäkringarna, så mitt tips är att ringa runt och se vilket bolag som har bäst lösning för just ditt företag och den aktuella affären, säger Anna Långström.

4. Utnyttja EKN:s motgaranti för att få förskott från kunden

Att begära ett förskott är ett klassiskt sätt att minska risken för att inte få betalt. Förskottet hjälper dig dessutom att stärka företagets likviditet när kostnaderna stiger. Men i och med att dina kunder troligtvis också behöver tänka på likviditeten just nu kan förskottsbetalningar vara svårare än vanligt att få loss. Här kan EKN hjälpa till.

– I det här läget är det vanligt att kunden vill ha en så kallad förskottsgaranti från din bank för att försäkra sig mot risken att du inte kan leverera som avtalat. Det är dock inte riskfritt för banken att ställa ut en sådan garanti – därför kan EKN:s motgaranti vara användbar, säger Anna Långström.

EKN:s motgaranti försäkrar 75 procent av förskottsbeloppet, vilket minskar bankens risk väsentligt. Motgarantin gör det alltså lättare för din bank att ställa ut en förskottsgaranti till din kund, vilket i sin tur gör det troligare att du får ett förskott av kunden.

5. Hantera betalningsavvikelser direkt

Sist men inte minst: Märker du av att en kund, ny eller befintlig, börjar halka efter med sina betalningar så är det viktigt att agera direkt.

– Det är förståeligt att kunder kan ha problem med betalningarna, särskilt i nuläget. Håll därför ett extra öga på kundernas inbetalningar och om en kund betalar sent bör du absolut ta upp det med dem direkt för att få en förklaring till varför betalningen är sen. Beroende på svaret kan det också vara värt att se över era kommande leveranser till kunden, säger Anna Långström.