Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Allt fler banker erbjuder olika former av ”gröna lån” – lån som på olika sätt är kopplade till ett företags hållbarhetsarbete eller gröna omställning. Karl-Oskar Olming, som är chef för hållbarhetsstrategi och policies på SEB samt medlem i EU:s plattform för hållbar finansiering, förklarar varför.

– EU vill påverka finansmarknaden i en hållbar riktning och ett av de mest centrala verktygen är transparens. Genom EU-taxonomin och andra nya standarder definierar EU vad som är en hållbar investering eller en hållbar aktivitet. Det här påverkar alla företag, och inte minst oss banker.

EU-taxonomin kan förklaras som en lista som definierar miljömässigt hållbara aktiviteter – eller rättare sagt vilka ”nivåer” inom olika aktiviteter som ska anses hållbara. Lite förenklat kan vi ta ett exempel från bilindustrin: Om du producerar bilar förklarar taxonomin hur stora koldioxidutsläpp bilarna får ha för att ”aktiviteten” ska klassas som hållbar.

Många av EU:s stora företag förhåller sig redan till taxonomin och storbankerna hör dit.

– För oss som bank innebär taxonomin bland annat att vi ska beskriva hur stora gröna tillgångar vi har i vår portfölj, det vill säga hur taxonomilinjerade vi är. Detta kan i sin tur påverka företagskunder som vill låna pengar på banken.

Så påverkas finansieringsmöjligheterna

För svenska små och medelstora företag kan det här påverka affären på flera sätt. Företagets hållbarhetsarbete påverkar dess finansieringsmöjligheter – direkt och indirekt. Om man inte alls tar tag i hållbarhetsarbetet kommer det att påverka företags finansieringsmöjligheter negativt – särskilt om man är i en sektor med stor påverkan på klimatet.

– Det handlar delvis om taxonomin, men också om att vi ser högre risker i verksamheter som inte är hållbara. Såväl konsumenter som myndigheter kommer att ställa krav på omställning, och företag som inte kan leverera det kommer att få det svårare på marknaden.

Dessutom gör många mindre företag affärer med större företag, som dels ska vara transparenta med sin påverkan även i leverantörsledet, dels är ännu mer beroende av finansiering från banker och investerare.

– Det här gör att de blir alltmer måna om att deras leverantörer i sin tur har en hållbar verksamhet eller kan visa sina planer för att komma dit.

Lättare till JA

De företag som redan satsar på sitt hållbarhetsarbete kan i stället se fram emot bättre tillgång till finansiering.

– SEB har till exempel satt mål för hur vår låneportfölj ska utvecklas utifrån ett klimatperspektiv. För att nå de målen erbjuder vi bland annat olika former av gröna lån och andra gröna finansieringsprodukter, som dessutom ofta har bättre villkor. Men framför allt så är det lättare att få lån som syftar till hållbara affärer eller grön omställning, förklarar Karl-Oskar Olming.

Hur ska man då kunna visa för banken att man är ett hållbart företag – eller att man tar steg för att nå dit? Karl-Oskar Olming säger att det första steget är att kunna visa vilken påverkan man faktiskt har och hur man avser att ställa om.

Utmaningen för småföretagen

– Ditt företags klimatpåverkan är det område där de flesta banker har högst krav på kvantifierbara siffror, men det beror på vilken din verksamhet är. Generellt sett vill vi kunna se att du förstår ditt företags hållbarhetspåverkan – och det kan också handla om sociala frågor – samt att du har en omställningsplan med mål och en idé om hur du ska kunna göra den till verklighet.

Utmaningen för många mindre företag är dock knappast ambitionsnivån, säger Karl-Oskar Olming. Snarare handlar det om resurser, och därför är det viktigt att ta hjälp.

– Små och medelstora företag har sällan dedikerade roller för det här, och det är förståeligt. Så ta hjälp – din revisionsbyrå eller branschorganisation kanske har värdefulla råd. Och prata så klart med din bankkontakt, som kan förklara vad som gäller konkret i ditt företags fall.