Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Coronakrisen

Först av allt: vad är det största problemet för företag i Coronakrisen?

– Kort sagt handlar det om att pengarna inte kommer in. Vanligtvis har företag kanske ett 75-procentigt inkomstflöde och under dåliga tider kan det sjunka till 30 procent, nu har efterfrågan och inflödet för många företag sjunkit till nära noll. Som lök på laxen kan den låga efterfrågan innebära att företagen inte får finansiering från banken.

Hur kan EKN hjälpa de drabbade företagen?

– Vi har både justerat våra befintliga garantier och tagit fram nya lösningar. Om du driver ett exporterande företag, eller om du är underleverantör till ett exporterande företag, så är de här tre stöden särskilt intressanta för dig:

1. Förbättrad rörelsekreditgaranti gör det lättare att få lån

– För att banker lättare ska kunna ge lån till företag står EKN ofta som garant för en del av lånet, det vill säga att vi tar på oss en del av risken för lånet. Vanligtvis ligger vår riskandel på 50 procent av lånet, men nu har vi höjt andelen till 80 procent. Lånar ditt företag en miljon kronor står alltså EKN för risken på 800 000 kronor, vilket bör göra det lättare för ditt företag att få ett ja från banken.

– Om du är underleverantör till ett exporterande företag kan du också använda den här utökade tjänsten.

2. Ny underleverantörsgaranti ger snabbare betalningar

– En av våra nya stödtjänster riktas specifikt mot underleverantörer till exporterande företag.

– När man säljer till större bolag kan betalningstiderna variera väldigt. Villkor på upp till 60 eller 90 dagar för betalning är inte ovanligt, särskilt inte nu när de större bolagen själva är så pressade. Underleverantörerna riskerar då att gå i konkurs när de väntar på betalningarna. De behöver få in sina pengar, snabbt.

– Därför har EKN skapat en lösning där bankerna kan betalarut fakturasumman under väntetiden, vilket är en stor hjälp för både underleverantören och deras kund. EKN står för risken och underleverantörerna kan få in pengar på så lite som en vecka. Här är tre parter involverade – banken, det exporterande företaget och underleverantören. Banken söker riskdelning hos EKN för att finansiera det exporterande företaget. Det exporterande företaget använder finansieringen för att betala sin underleverantör snabbare. Pengarna går direkt från banken till underleverantören. EKN erbjuder 80 procents riskavtäckning så att lösningen är attraktiv för banker och stora exportföretag.

3. EKN:s ordinarie garanti för kundfordringar har aldrig varit viktigare

– Försäkra dig mot risken att inte få betalt från din kund utomlands. I dessa tider blir det särskilt viktigt. Även gamla kunder som alltid har betalat utan problem, kan plötsligt hamna i svårigheter och därmed sluta att betala. Med en garanti från EKN får du pengar ändå.

Varför tar EKN fram riktade insatser mot just SME och midcorp-företag?

– Under finanskrisen minskade antalet exporterande små och medelstora företag kraftigt och tappet höll i sig i flera år. Idag skulle ett liknande tapp bli än mer samhällskritiskt eftersom de här företagen nu står för en ännu mer betydande andel av svensk export. EKN måste tillsammans med bankerna försöka hindra att det sker igen. Det här är en väldigt allvarlig situation för många företag. Det är därför vi och andra statliga aktörer presenterar olika typer av stöd.

Vilka företag är berättigade till hjälp från EKN?

– Alla exporterande företag och alla företag som är underleverantörer till exporterande företag.

Får mitt företag ta del av era stödtjänster även om vi blir kund hos EKN först nu?

– Absolut, det är bara att höra av sig.

Vad ska jag göra om mitt företag vill ta del av EKN:s stöd?

– Då ska du kontakta din bank eller kanske ännu hellre kontakta oss på EKN direkt. Ring växeln så kopplas ditt samtal troligtvis vidare till mig; jag ser till att du får den hjälp eller information som du behöver.