Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Ränta på företagslån

Finns det en ”vanlig” ränta på företagslån, och vad är den i så fall?

– I genomsnitt betalar företag någonstans mellan 3,5 och 4,5 procent i ränta på företagslån. Men det finns många typer av krediter och räntespridningen mellan dessa och mellan olika företag är stor. För nya lån till nya företag kan räntan vara betydligt högre, säger Daniel Wiberg.

Varför är företagslån generellt sett dyrare än lån till privatpersoner?

– Utlåning till hushåll har oftast säkerhet i form av fastighetsinteckningar. Sedan är även betalningsansvaret i företag begränsat. Många kreditgivare ställer därför krav på personlig borgen för att ge lån och då kan räntan pressas ned – men risken för företagaren ökar.

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna

Vad baseras räntan på?

– Generellt sett baseras företagens räntekostnader på verksamhetens och lånets storlek, och givetvis även på vilken typ av verksamhet som företaget har. Mer oregelbundna kassaflöden och mindre fysiska tillgångar som maskiner och varor ökar risken för kreditgivaren – och innebär därmed en högre ränta. Nya tjänsteföretag har därför sämre förutsättningar än äldre tillverkande företag när de ska på möte med banken.

Så om man är ett nytt företag eller ett renodlat tjänsteföretag får man bara gilla ränteläget?

– Nej, olika banker har olika modeller för att räkna på säkerheter och kreditgivning, så det är absolut värt att undersöka vilka alternativ man har. Vi ser dessutom att en rad nya fin tech-aktörer har kommit in på finansmarknaden som är inriktade på företagsutlåning och kreditmodeller. De här företagen har avancerade lösningar för att hantera just den brist på information som ofta finns mellan kreditgivare och framväxande företag i nya sektorer. De kan exempelvis samla in data från betalningsdosor för att få fram ett företags omsättningshistorik och på så sätt bygga en kreditvärdering. Det här är något som jag tror kommer att bli allt vanligare framåt, säger Daniel Wiberg.

En EKN-garanti kan påverka lånemöjligheter och ränta. Läs mer och kontakta EKN

Så förhandlar du om företagslånet – Daniels Wibergs 4 tips

  1. Förhandla genom att ge en rättvisande bild av verksamheten. Beskriv hur verksamheten ser ut, vilka intäkter som finns och vilka som är företagets riskområden. Att kunna visa att ni har ordning och reda i finanserna och i redovisningen är också viktigt.
  2. Om du inte kan få ned räntan kan du förhandla om avbetalningstiden, amorteringarna eller andra faktorer som påverkar totalkostnaden för lånet.
  3. Det kan vara möjligt att gå i personlig borgen för lånet för att pressa räntan, men då ökar också risken för dig som privatperson.
  4. Var inte rädd för att gå vidare om du upplever att räntan blir för hög – hör av dig till andra kreditgivare och se om de kan erbjuda något bättre.