Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Under senaste lågkonjunkturen, efter finanskrisen, minskade antalet exporterande företag i Sverige. Det tog sju år innan vi hade lika många exporterande företag igen. I dag, när småföretagen har ökat sin andel av exporten, skulle ett sådant tapp bli kännbart för hela samhällsekonomin.

Erfarenheten som gjordes under senaste lågkonjunkturen, med tusentals småföretag i landet som helt lämnade exportmarknaden, för att i många fall inte återkomma, var att de mindre företagen behövde tillgång till finansiering och konsultativt stöd.

EKN Magasin tog kontakt med tre svenska banker i olika segment av bankbranschen för att höra om de märker av en kommande lågkonjunktur i dagsläget och hur de arbetar för att ha rätt stöd för att hjälpa exporterande småföretagskunder vid en eventuell lågkonjunktur.

Bild på Américo Fernández

Américo Fernández, företagarekonomisk expert, SEB

”I nuläget ser vi inga signaler på avmattning från våra exporterande småföretagskunder. Men med det sagt så är det viktigt att kontinuerligt föra en dialog med kunden och successivt bygga upp en buffert som möjliggör flexibilitet och trygghet för företagaren så väl som för företaget.”

”Att identifiera exakt tidpunkt för när en lågkonjunktur slår till är svårt. Den bästa strategin är därför att vara ödmjuk och förbereda sig långsiktigt, gärna genom att kontinuerligt stresstesta för olika scenarios och se hur det påverkar verksamheten. Om krisen slår till snabbt är det ofta likviditeten som orsakar problem. Då är det viktigt att reagera snabbt och hjälpa till med likviditetsplanering för att ta sig igenom den motiga fasen.”

Bild på Jan Grigo

Jan Grigo, regionchef Stockholm, Aros Kapital

”Överlag har små och medelstora företag ett bestående problem i att skaffa likviditet, oavsett konjunktur. De har inte samma möjligheter till finansiering som större företag. I lågkonjunktur blir svårigheterna förstärkta när lägre försäljning leder till ett minskat inflöde av kapital. För närvarande märker vi inte av några problem hos våra kunder. Ett tecken på annalkande konjunkturavmattning är när efterfrågan på våra tjänster ökar i takt med att snaran dras åt hos de större bankerna och jag förmodar att det lär bli ännu tydligare under en lågkonjunktur.”

”Stöd i likviditetshantering är det som oftast efterfrågas. En god kassabehållning kommer före allt annat och vi är med och hjälper till med olika finansieringslösningar beroende på verksamhet. Förutom ett vanligt företagslån är ett fakturaköpsupplägg en väldigt enkel och populär finansieringslösning för att frigöra kapital, ett annat är orderfinansiering för företag med internationell handel. Vi stöttar även några av våra kunder som diskonterar sina EKN-garantier hos oss och finansierar sin export på så sätt.”

Bild på Andreas C Andersson

Andreas C Andersson, Sverigechef för små och medelstora företag, Nordea

”Vi märker av mer utmanande tider genom att fler kunder kontaktar oss för att få råd och stöd. Framförallt handlar det om rådgivning och lösningar som hjälper kunderna att hantera sin valutarisk.”

”För att vara ett stöd för våra kunder kontaktar vi proaktivt många av dem som vi vet till stor del är beroende av import och export för sin verksamhet. Genom att göra en kassaflödesanalys och bistå med rådgivning anpassar vi lösningar utifrån kundens verksamhet.”