Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Exportkreditnämnden har som uppgift att främja svensk export. Genom att ställa ut olika typer av garantier till exportföretag och deras banker – till exempel kan EKN dela bankens risk eller försäkra en kundfordran eller ett förskott – möjliggörs fler och större exportaffärer. De flesta banker och företagsrådgivare känner till EKN, och många använder garantierna så ofta de kan – men samtidigt finns det fortfarande rådgivare som inte känner till hur staten kan hjälpa till.

– Vi arbetar ju för att alla banker ska förstå hur värdefullt EKN:s erbjudande är för både exportbolagen och banken. Vi träffar och utbildar företagsrådgivare hela tiden, men om din bank inte nämner EKN så tycker jag att du verkligen ska ta upp frågan i stället, säger Monica Wikström-Johansson, exportrådgivare i Norrbotten på EKN.

Här är hisspitchen!

Hennes kollega Roger Johansson, exportrådgivare i Norrbotten och Västerbotten, berättar att det finns en rad argument du kan använda för att få banken att lystra lite extra, och som EKN själva använder när de träffar banker runtom i Sverige:

1. EKN kan dela bankens risk

När banken lånar ut pengar till ett exportföretag kan EKN stå för 50–80 procent av bankens risk. Det gör det lättare för dem att säga ja till ditt företags lånebehov.

– För banken innebär EKN:s rörelsekreditgaranti sänkt risk, en nöjd kund och att faktiskt få intjäning. Och för exportföretaget innebär det en större möjlighet att kunna genomföra en affär eller en exportsatsning.

2. Ingen affär är för stor eller för liten

EKN finns till för exportföretag i alla storlekar.

– Det finns egentligen ingen beloppsgräns, Vi har varit med och säkrat krediter på både 300 000 kronor och 300 miljoner kronor.

3. Det är okomplicerat och går snabbt

– Ibland tror folk att det ska vara krångligt och långsamt eftersom EKN är en statlig myndighet. Men vi är faktiskt snabbfotade – från ansökan till beslut är det sällan mer än 10 arbetsdagar , säger Monica Wikström-Johansson.

Hjälp till underleverantörer och nyetablerade bolag

Om din bank känner till EKN men inte tror att ditt företag kan få hjälp så handlar det ofta om en av två saker – antingen tror din rådgivare att ditt företag är för nyetablerat eller så undrar hen om ditt företag verkligen räknas som ett exportföretag. Men båda dessa invändningar finns det utmärkta svar på.

– Vi har just lanserat en ny garanti som gör att vi kan täcka upp till 75 procent av bankens risk även för nyetablerade tillväxtbolag. Det här är ett viktigt steg mot att kunna hjälpa ännu fler svenska exportbolag ut i världen, så be din bank att googla Exportsprånget, tipsar Monica Wikström-Johansson.

Vad gäller den andra invändningen har EKN en bred definition av exportbolag och inkluderar även underleverantörerna till exportbolagen.

– Det innebär enkelt uttryckt att om dina kunder är exportbolag så är du det också i våra ögon. Detta är viktigt att känna till för både dig och banken och öppnar upp för många fler att ta del av EKN:s garantier, säger Roger Johansson.