Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

En vanlig missuppfattning är att handeln med tjänster är en parentes inom svensk export. Realiteten är att tjänsteexporten utgjorde drygt 30 procent av Sveriges totala export 2021. Sverige exporterar tjänster för 678 miljarder kronor, främst till USA, Storbritannien och Norge. Försäljningen av svensk know-how, svensk expertis och svenska tjänster är en hörnsten i svensk export.

Ett bolag som bidrar till den svenska tjänsteexporten är Oresund Dry Docks, reparationsvarvet i Landskrona som är förstahandsvalet för många rederier från främst Norden och Europa. Bolaget underhåller, reparerar och bygger om fartyg.

– Vi dockar 60-80 fartyg per år här och vår omsättning ligger mellan 350-500 miljoner kronor. Drygt hälften av det är export. Vi har faktiskt bara en riktigt lokal kund, alltså från region Skåne: Landskrona kommuns färja till Ven, säger bolagets vd Anders Larsson.

En del av svensk historia

Där Oresund Dry Docks ligger har fartyg reparerats sedan 1915. Varvet har också varit del av Sveriges båtbyggarindustri, en industri som har minskat i omfattning de senaste decennierna.

– Vi var en av de största nybyggnadsnationerna på 70-talet. Idag byggs inte så stora båtar här längre, men det märks att expertisen kring fartyg finns kvar, säger Anders Larsson.

Oresund Dry Docks jobbar med alla segment inom sjöfarten: passagerarfärjor, lastfartyg, tank- och offshorefartyg inom oljebranschen, isbrytare, kabelläggningsfartyg. ”Allt stort som flyter,” enligt Anders Larsson – och stort är ingen överdrift.

– Vårt varv har störst kapacitet i Sverige. Vi kan ta emot fartyg som är upp till 205 meter i vår torrdocka. Tänk Vikings ”Cinderella”, Stena Lines ”Stena Spirit” eller Destination Gotlands ”Visby” så får du en uppfattning om storleken.

”Ett fartyg är som en stad”

Att docka ett fartyg för underhåll och ombyggnation är en komplex operation som kräver att Oresund Dry Docks har all möjlig kompetens på plats. Ibland arbetar flera hundra personer på ett fartyg samtidigt.

– Ett fartyg har egentligen alla de system som behövs för att driva en hel stad: el, ventilation, boende och reningsverk för avgaser och avlopp. Våra kunder kanske vill att vi ska bygga om en hel restaurang på en passagerarfärja, installera undervattensrobotar på ett offshore-fartyg eller helt sonika förlänga en båt genom att kapa den i två och sätta in en bit i mitten. Vi måste vara en one stop shop som svarar upp mot rederiernas alla behov, säger Anders Larsson.

Arbetet med fartygen tar vanligtvis ett par veckor. Eftersom dockningen utöver den rena kostnaden även innebär utebliven inkomst vill kunderna bli klara så snabbt som möjligt.

– Ett av de fartyg som vi jobbar med har en dagsintjäning på två miljoner kronor – de har inte råd att stå stilla en dag för länge. Därför jobbar vi dygnet runt, 365 dagar om året. Det är en tuff verksamhet.

Tryggare affärer med EKN

Eftersom så många av de fartyg som Oresund Dry Docks arbetar med är utlandsägda öppnar det för möjligheten att använda garantier från EKN. Sedan 2014 har bolaget samarbetat med EKN för nio uppdrag, för att parera de kriser som sjöfarten har påverkats av.

– Ser man på de senaste 15 åren märker man att sjöfartsmarknaden är volatil. Lehman Brothers-konkursen 2008 var till exempel ett stålbad för stora delar av världshandelsflottan. Sedan kom oljekrisen 2014-2015 och gjorde det svårt för offshore-rederierna, och så har vi såklart pandemin, säger Anders Larsson.

Kriserna har inneburit tuffa tider för många av Oresund Dry Docks kunder, som i sin tur har bett om att få längre kredittider och attraktiva avbetalningsplaner.

– Vi vill såklart hjälpa våra kunder när de har det svårt. Men det är inte alltid lätt för oss, särskilt inte när det gäller nya kunder som vi brukar kräva full betalning av innan fartyget lämnar dockan. Det handlar om att skapa ett tryggt upplägg för både oss och kunden – och där har EKN:s garanti för fordringsförluster varit väldigt användbar.

EKN:s garanti för fordringsförluster innebär att den svenska leverantören kan få upp till 95 procent av den avtalade summan i en affär, även om kunden inte uppfyller avtalet. Bolag kan också använda garantin som säkerhet gentemot banken och på så sätt få pengarna på kontot långt innan kunden har betalat. Sammanfattningsvis blir det enklare att erbjuda kunder kredit, och det har varit en stor konkurrensfördel för Oresund Dry Docks de senaste nio åren.

– I kristider när rederierna verkligen behöver den här typen av hjälp är det ofta extra svårt att få den av banken. Att vi som leverantör då kan erbjuda längre kredittider till bra villkor med hjälp av EKN gör en väldig skillnad, inte minst för långväga kunder. Det är det som ger oss affären, säger Anders Larsson.