Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

De senaste åren har Åre Business Forum seglat upp som en av Sveriges mest spännande arenor för affärskontakter mellan näringsliv, offentlig sektor, politiker och entreprenörer. Redan i mars var 2018-årsupplaga fullbokad och när vi nu är framme vid eftermiddagspasset den andra aprildagen av tre är föreläsningssalen på designhotellet Copperhill välbesökt.

Temat den här eftermiddagen är hållbara investeringar. I dubbel bemärkelse eftersom det ska handla om miljöteknikföretaget Climeons teknologi för att omvandla varmt vatten till grön el – och om EKN:s och Almis gemensamma lösning som gav Climeon en hållbar finansiering när möjligheten att exportera den nya tekniken dök upp.

På scen står EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko och Alexander Helling som är Head of project finance på Climeon. Under ledning av moderator Günther Mårder från Företagarna ska duon under en dryg halvtimme berätta om EKN och Climeons samarbete.

Spillvärme blir el

Alexander Helling berättar att Climeons affärsidé bygger på en innovation som omvandlar lågtempererad spillvärme och geotermisk värme till elektricitet. Företagets grundare och vd Thomas Öström och Climeons tekniska chef Joachim Karthäuser arbetade i två år innan de hittade en omvälvande energilösning som omvandlar varmt vatten till elektricitet.

När teknologin var färdigutvecklad kom den första volymordern från finländska Viking Line som ville använda lösningen på sina fartyg. Samtidigt som det naturligtvis var en jättechans berättar Alexander Helling att det också innebar en stor utmaning eftersom betalningen skulle ske först vid leverans – två år efter beställning. Climeon behövde hjälp med finansieringen för att kunna producera och det var där EKN kom in i bilden.

– Tillsammans med EKN och Almi hittade vi en lösning för att genomföra affären vilket är en nyckel för att bygga upp Climeon. EKN är bra på att lyssna och väldigt lösningsorienterade. Jag upplever dem som en bra samtalspartner för alla som jobbar globalt, säger Alexander Helling.

Gemensam lösning med EKN och Almi

Det är Almi som står för lånet och EKN garanterar risken för kreditförlust. Tillsammans gav EKN och Almi på så vis Climeon möjlighet att genomföra exportaffären utan negativt kassaflöde – samtidigt som de kan vara helt säkra på att få betalt.

– Vår uppgift är att hjälpa alla typer av företag. Från startup till stora etablerade storbolag. Vi har en verktygslåda för att erbjuda anpassade lösningar, säger Anna-Karin Jatko när hon får ta över ordet via moderator Günther Mårder. 

– Det gäller att vi anpassar våra produkter efter företagens behov. Vi ser ett särskilt behov hos innovativa små och medelstora företag och har därför tagit fram lösningar som passar dem, fortsätter Anna-Karin Jatko.

Budskapet från Anna-Karin Jatko denna eftermiddag i Åre är glasklart. EKN vill, kan och jobbar stenhårt för att hjälpa företag som vill genomföra fler och bättre exportaffärer. ”Kontakta oss, vi lyssnar gärna”, summerar hon innan Alexander Helling får en avslutande fråga om möjligheterna med Climeons teknologi.

– Behovet av energi minskar inte. Restprodukten vid energiproduktion är varmt vatten som idag slängs bort och det finns också gott om geotermisk energi runt om på jorden, med vatten som är 70–120 grader. Nu vill vi bygga kraftverk. Och kombinationen av Almis och EKN:s erbjudande gör att vi kommer kunna tacka ja till fler exportaffärer i framtiden.